Миронівський інститут пшениці імені В.М.Ремесло Національної академії аграрних наук України є провідною науково- дослідною установою з селекції зернових культур в Україні.

У світі виявлено майже 1000 сортів озимої і ярої м'якої пшениці - нащадків миронівських пшениць, які створені в 30 селекційних установах України, 44 - Росії, а також у наукових установах 9-ти інших держав колишнього СРСР та 12 країн світу, що свідчить про високий адаптивний потенціал миронівських сортів та їх високу сортоутворювальну здатність.

Вагомі наукові здобутки - це результат використанні творчої спадщини академіка В.М.Ремесло, наполегливої праці вчених інституту з академічними та галузевими науковими установами: Інститутом фізіології рослин і генетики НАН України, Інститутом захисту рослин та Інститутом рослинництва НААН України, Національним університетом харчових технологій МОН України, а також міжнародними селекційними центрами CIMMYT та ICADRA.

Основними напрямами і видами наукової і господарської діяльності інституту є :

  • створення високопродуктивних з груповою стійкістю до хвороб і шкідників, з підвищеною стійкістю до екстремальних умов навколишнього середовища, з високою якістю зерна сортів озимої та ярої пшениці, озимого та ярого ячменю, озимого та яроготритикале, проса, багаторічних трав;
  • фундаментальні дослідження генетичних, фізіологічних і біохімічних основ продуктивності, імунітету, стійкості до екстремальних умов навколишнього середовища, мінерального живлення, родючості грунту та проблем підвищення якості зерна;
  • розробка моделей та вдосконалення технології селекційного процесу та рослинництва в польових умовах та спорудах штучного клімату;
  • розробка і вдосконалення насінницьких технологій, схем первинного та елітного насінництва;
  • розробка і вдосконалення технологій виробництва товарної продукції пшениці, ячменю,тритикале та інших культур, які забезпечать охорону навколишнього середовища, ресурсозбереження, високу якість продукції та здоров'я людей;
  • розробка науково - методологічних засад створення, трансферу інноваційної продукції та удосконалення маркетингової діяльності в бюджетних установах аграрної сфери;
  • виробництво і реалізація високоякісного насіння сільськогосподарських культур;
  • надання науково-методичної та консультаційної допомоги виробникам продукції рослинництва на комерційній основі.