DSC 8193

На підставі Наказу Національної академії аграрних наук України № 108-к від 03 серпня 2015 року терміном на три роки затверджено вчену раду МІП у такому складі:

Демидов Олександр Анатолійович, директор інституту, завідувач відділу селекції зернових культур, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник – голова вченої ради;

– Гудзенко Володимир Миколайович, в.о. заступника директора з наукової роботи,  завідувач лабораторії селекції ячменю, кандидат с.-г. наук – заступник голови вченої ради;

– Волощук Ганна Дмитрівна, вчений секретар МІП, кандидат біологічних наук – секретар вченої ради.

Члени вченої ради:

Давиденко Валерій Миколайович, Народний депутат України, член Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради України;

– Іващенко Олександр Олексійович, в.о. академіка-секретаря Відділення рослинництва НААН, академік НААН, доктор с.-г. наук, професор;

– Мельник Сергій Іванович, директор Українського інституту експертизи сортів, доктор економічних наук, професор;

– Центило Леонід Васильович, директор ТОВ «Агрофірма «Колос», кандидат с.-г. наук;

– Васильківський Станіслав Петрович, завідувач кафедри генетики, селекції та насінництва с.-г. культур Білоцерківського національного аграрного університету, доктор с.-г. наук, професор;

– Власенко Володимир Анатолійович, головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці МІП, завідувач кафедри захисту рослин Сумського національного аграрного університету, доктор с.-г. наук, професор;

– Ковалишина Ганна Миколаївна, головний науковий співробітник відділу захисту рослин МІП, професор кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського НУБіП України, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник;

– Кочмарський Валентин Сергійович, директор ДП «ДГ “Еліта” МІП НААН», головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник;

– Буняк Наталія Миколаївна, директор Носівської селекційно-дослідної станції МІП, кандидат економічних наук;

– Кавунець Валерій Петрович, радник дирекції ДП «ДГ «Еліта» МІП», кандидат с.-г. наук, старший  науковий співробітник;

– Волощук Сергій Іванович, завідувач відділу біотехнології селекційного процесу МІП, кандидат с.-г. наук;

– Хоменко Світлана Олегівна, завідувач лабораторії селекції ярої пшениці МІП, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник;

– Сіроштан Андрій Анатолійович, завідувач відділу насінництва та агротехнологій МІП, кандидат с.-г. наук;

– Кириленко Віра Вікторівна, провідний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці МІП, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник;

– Дергачов Олександр Леонідович, старший науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці МІП, кандидат с.-г. наук;

– Гуменюк Олександр Володимирович, в.о. завідувача лабораторії селекції озимої пшениці МІП, голова Ради молодих вчених.

Бажаємо членам ученої ради плідної праці та взаєморозуміння у подальшій діяльності!