23 травня на агробіологічному факультеті НДІ рослинництва, ґрунтознавства, біотехнології та сталого природокористування НУБіП України відкрилась міжнародна науково-практична конференція «Селекція – надбання, сучасність і майбутнє (освіта, наука, виробництво)», присвячена 105-річчю від дня народження видатного вченого, селекціонера, Заслуженого працівника вищої школи, доктора сільськогосподарських наук, професора М. О. Зеленського (1912–1997), ім’я якого носить кафедра генетики, селекції і насінництва.

Педагогічну діяльність Михайло Олексійович розпочав у 1949 р. на кафедрі селекції та насінництва Київського СГІ, при якій за ініціативи академіка В. М. Ремесла в 1977 р. було організовано «Школу миронівських стажистів-дослідників». Стажування пройшли більше 40 молодих спеціалістів, серед яких директор ВІР доктор біологічних наук академік РААН М. І Дзюбенко, доктор сільськогосподарських наук професор Г. М. Ковалишина, кандидати сільськогосподарських наук В. Чернуський, Т. Левченко, В. Гаврилюк, М. П. Чебаков, О. Л. Дергачов, Г. Б. Вологдіна, завідувач відділу захисту рослин МІП Т. І. Муха. Троє останніх, як представники МІП, взяли участь у першому дні роботи конференції.

У перший день конференції зареєстровано близько 120 учасників –учені з ННЦ «Інститут землеробства НААН», ІФРіГ, ІЕСР, Вінницького НАУ, ІБКіЦБ, ІСГ Полісся НААН, Інституту садівництва, ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж», Інституту клітинної біології і генетичної інженерії, НАН України, Асоціація «Українське насіннєве товариство», представники від Чернігівської області, серед яких директор ДП «ДГ «Івківці» Миронівського інституту пшениці В.І. Заболотний, та ін.

1

З вітальним словом до учасників звернувся директор Департаменту землеробства та технічної політики АПК Міністерства аграрної політики та продовольства України В. М. Топчій. В офіційній частині виступили завідувач кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М. О. Зеленського НУБіП кандидат с.-г. наук, доцент В. Л. Жемойда, академік НААН доктор с.-г. наук, професор В. А. Кравченко, директор УІЕСР доктор економічних наук С. І. Мельник.

3

Мета конференції – ще раз привернути увагу суспільства до наукової і творчої спадщини М. О. Зеленського, розкрити потенціал і перспективи співпраці науки і виробництва, оцінити досвід і здобутки у галузі селекції рослин. У доповідях та дискусіях на секційному засіданні висвітлювались шляхи збереження генетичних ресурсів як вихідного матеріалу для селекції та сучасні проблеми технології в генетиці, селекції і насінництві. З цікавими науковими доповідями виступили завідувач кафедри садівництва НУБіП член-кореспондент НААН, доктор с.-г. наук, професор Т. Є. Кондратенко, завідувач відділу ботанічного саду ім. Гришка НАН України доктор с.-г. наук, професор Д. Б. Рахметов, директор ІБКіЦБ НААН академік НААН доктор с.-г. наук, професор М. В. Роїк, молоді науковці Ю. М. Савчук, І. В. Жук.

Завідувач кафедри агрохімії і ґрунтознавства член-кореспондент НААН доктор с.-г. наук, професор А. В. Бикін продемонстрував нову сучасну інноваційну лабораторію з дистанційного зондування якості ґрунтів. Це перший крок у реалізації спільного навчального-наукового проекту «Агрістарт», організованого на базі кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва НУБіП спільно з компанією «Агрілаб». Лабораторія вражає дизайном, обладнанням (комплекс з розробки карти-завдання для диференційованого обробітку ґрунту, сенсорні прилади для обстеження поля тощо), яке дає можливість у режимі on-line заходити в карти реально працюючої техніки. Учасники конференції ознайомились з можливостями лабораторії аналізу ґрунтів цієї ж кафедри, в якій проводять також аналіз рослин, добрив та продукції рослинництва.

2

Варто відмітити гостинність господарів, високий рівень підготовки і проведення конференції, наукову значущість і новизну досліджень, результати яких прозвучали у доповідях. Стажисти-дослідники МІП достойно представляють школу видатного селекціонера, Заслуженого працівника вищої школи, доктора сільськогосподарських наук, професора М. О. Зеленського і продовжують велику справу всесвітньо відомих учених – Михайла Олексійовича Зеленського та Василя Миколайовича Ремесла.

Галина Вологдіна,

ст. наук. співроб. лаб. селекції озимої пшениці