4 липня  члени методичної комісії МІП на чолі з директором інституту членом-кореспондентом НААН Олександром Демидовим оглянули ділянки конкурсного випробування лабораторій селекції озимої пшениці, ярої пшениці та ячменю з метою ознайомлення з новими лініями, запропонованими до передачі на державне сортовипробування України. Щоб вислухати авторитетну думку виробників зерна про те, які саме сорти потрібні сьогодні агрогосподарствам, та їхню оцінку нових перспективних ліній-кандидатів у сорти, було запрошено декілька керівників і агрономів господарств з Київщини та Чернігівщини, з якими МІП має тісні ділові стосунки. У роботі методичної комісії взяли участь директор державного підприємства «Дослідне господарство Еліта”  МІП» головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці доктор сільськогосподарських наук Валентин Кочмарський, директор ТОВ «Агрофірма «Колос» член ученої ради МІП кандидат сільськогосподарських наук Леонід Центило (Сквирський район), директор СТОВ «Перемога» Микола Малієнко (Фастівщина), директор державного підприємства «Дослідне господарство Івківці” МІП» Віктор Заболотний (Чернігівщина) та агроном із захисту рослин ПрАТ «Агрофорт» (система ПАТ «Миронівський хлібопродукт») Юрій Лісовий (Кагарлицький район).

1

Члени методкомісії МІП та агровиробники з Київщини і Чернігівщини

Завідувач лабораторії селекції ярої пшениці кандидат сільськогосподарських наук Світлана Хоменко представила методкомісії дві високопродуктивні, хворобостійкі, з високою якістю зерна лінії ярої м’якої пшениці, запропоновані до передачі на ДСВ. Було відмічено таку корисну особливість однієї з ліній, як подовжений період наливу зерна, що у випадку посухи дає змогу сформувати більш виповнене зерно.

2

      Лінії пшениці м’якої ярої – кандидати в сорти презентує завідувач лабораторії кандидат с.-г. наук                Світлана Хоменко

3

Обговорення ліній ярої м’якої пшениці, запропонованих до передачі на ДСВ

Завідувач лабораторії селекції озимої пшениці кандидат сільськогосподарських наук Олександр Гуменюк презентував до передачі на ДСВ 7 зимостійких, високопродуктивних (9–12 т/га) ліній з якістю зерна сильних пшениць. В основному це середньостиглі форми. Виробничники відмітили вирівняність стеблостою і великий колос нових ліній. Леонід Центило зауважив, що сьогодні все більшим попитом у тваринників порівняно з традиційною конюшиною користується озима пшениця на сінаж, у зеленій масі якої до початку колосіння може бути до 22 % перетравного протеїну.

4

Лінії озимої м’якої пшениці, підготовлені до передачі на ДСВ, представляє завідувач лабораторії                   кандидат с.-г. наук Олександр Гуменюк

5

На селекційних ділянках озимої пшениці

6

Обговорення ліній озимої м’якої пшениці, запропонованих до передачі на ДСВ

7

Характеристику нових ліній озимої м’якої пшениці – кандидатів у сорти доповнює провідний науковий співробітник лабораторії доктор с.-г. наук Віра Кириленко

Завідувач лабораторії селекції ячменю кандидат сільськогосподарських наук Володимир Гудзенко продемонстрував ділянки ярого ячменю. Озимий ячмінь наразі збирають. Науковці і виробничники побачили перспективні лінії ячменю ярого безостого, що виключає кормовий травматизм у тварин через остюки, а також ячменю голозерного пивоварного і харчового використання. До передачі на ДСВ лабораторією запропоновано 5 сортів ярого дворядного ячменю пивоварного використання. Приріст зерна до стандарту понад 0,5 т/га, урожайність в середньому 8,5 т/га.

8

На селекційних ділянках ярого ячменю

9

Майбутні сорти ячменю ярого

10

Лінії ячменю ярого пивоварного використання, підготовлені до передачі на ДСВ, представляє завідувач лабораторії кандидат с.-г. наук Володимир Гудзенко

       У виробничників залишились добрі враження від нових миронівських ліній зернових культур, яких до передачі на ДСВ цьогоріч запропоновано 14. Свою думку щодо вимог до сортів і пропозиції вони сформулювали письмово і надали секретарю методкомісії завідувачу лабораторії селекції ярої пшениці Світлані Хоменко. Підтвердять остаточне рішення методичної комісії дані врожайності після збирання.

11