27грудня відбулося останнє у 2017 р. розширенезасідання вченої ради Миронівського інституту пшениці. Відкрив засідання директор МІП Олександр Демидов. Він коротко окреслив підсумки діяльності інституту – про роботу аспірантури, редколегії збірника наукових праць «Миронівський вісник», вченої ради та проведених виїзних розширених засідань у господарствах інституту, створення в МІП спецради із захисту дисертацій та про нові миронівські сорти.

7

1

2

Голова атестаційної комісії, заступник директора з наукової роботи кандидатсільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Володимир Гудзенко доповів про рішення атестаційної комісії щодо підсумків атестації наукових працівників МІП. Атестованих науковців рекомендовано затвердити на таких посадах: провідного наукового співробітника доктора сільськогосподарських наук Віру Кириленко – головним науковим співробітником, в.о. завідувача відділу біотехнології, генетики і фізіології кандидатасільськогосподарських наук Тетяну Юрченко – завідувачем відділу, наукових співробітників кандидатів наук Владислава Судденка та Сергія Пикала – старшими науковими співробітниками, аспірантів молодших наукових співробітників Богдану Близнюк, Руслана Близнюка та Євгенія Кузьменка – науковими співробітниками.

3

5

6

Про ступінь готовності дисертаційних робіт доповіли завідувач лабораторії селекції ярої пшениці  кандидатсільськогосподарських наук Світлана Хоменко (докторська), наукові співробітники Юлія Судденко та Дмитро Дубовик (кандидатські).

8

 

Завідувач аспірантури МІП кандидатсільськогосподарських наук Галина Вологдіназапропонувала до розгляду та затвердження матеріали для функціонування аспірантури, а саме, правила вступу та склад комісій для набору до аспірантури 2018 р. Було затверджено приймальну, відбіркову, апеляційну та інші комісії.

9

      Відповідальний секретар збірника «Миронівський вісник» вчений секретар МІП, кандидат біологічних наук Ганна Волощук доповіла про хід підготовки до друку випусків 4 та 5 збірника. Збірники затверджено до видання.

4

Було розглянуто та тайним голосуванням затверджено кандидатури на Дошку пошани на 2018 р., а саме: завідувач лабораторії селекції ярої пшениці Світлана Хоменко, завідувач лабораторії селекції озимої пшениці Олександр Гуменюк, старший науковий співробітник Владислав Судденко, науковий співробітник Олексій Заїма та завідувач сектору обслуговування В’ячеслав Криворучко.