Враховуючи складні погодні умови осіннього періоду в центральних і південних регіонах країни, пов’язані з посушливими явищами в допосівний і післяпосівний періоди, озимі культури під урожай 2018 року потребують пильного нагляду. Науковцями Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН, Носівської СДС МІП ім. В.М. Ремесла НААН та агрономічними службами дослідних господарств мережі інституту проводиться постійний моніторинг стану та динаміки розвитку озимих культур. Слід відмітити, що на 10.01.2018 р. насінницькі посіви миронівської селекції та дослідні ділянки знаходяться у доброму та задовільному стані. Порівняно з 2017 р. рослини на посівах краще розвинуті, перебувають на початку кущіння, однак поступаються за розвитком 2014–2016 рр. (табл.). Посіви ячменю озимого перебувають на ІІ етапі органогенезу у фазі 3-х листочків. Водночас слід відмітити, що в низці господарств мережі інституту, розміщених в зонах де наприкінці літа і в осінній період склалися більш сприятливі умови гідротермічного режиму посіви взагалі перебувають у доброму стані зі сформованими 3-4 стеблами. 

5555

MIP Pshenica Svitanok Mironivskiy

Пшениця озима розсадник розмноження сорту Світанок Миронівський

MIP Doslidny dilyanki

Дослідні ділянки пшениці озимої

MIP Yachmin Ozymiy MIP Yason

Ячмінь озимий розсадник розмноження сорту МІП Ясон

MIP doslidni dilyanki yachmin

Ячмінь озимий дослідні ділянки

ДП ДГ «Еліта» МІП ім. В.М. Ремесла НААН (Київська область)

Посіви пшениці озимої за строку сівби 15-21 вересня перебувають на початку кущення з кількістю стебел 1-2 шт. Вторинної кореневої системи у рослин не відмічено. Кількість рослин на 1 м2становить 480-515 шт. Висота рослин коливається від 15,0 до 19,9 см в залежності від сорту.

Посіви ячменю озимого за сівби 22-23 вересня по попереднику кукурудза на силос перебувають у фазі кущіння з густотою рослин 340 рослин на 1 м2і знаходяться в доброму стані.

 DPDG Elita Pshenica ozima Oberig Mironivskiy

ДП ДГ Еліта Пшениця озима розсадник розмноження сорту Оберіг Миронівський

DPDG Elita Paladin Mironovskiy

ДП ДГ Еліта ячмінь озимий  Паладін Миронівський

Носівська СДС МІП ім. В.М. Ремесла НААН (Чернігівська обл.)

Посіви пшениці озимої строку сівби 8-14.09 перебувають у доброму стані з густотою рослин 450-500шт./м2, кущистістю 2,5–4,0 стебел. За строків сівби 22–27.09 густота стояння росин становить 430–500 шт/м2 з кущистістю 2,0 –3,0 стебла. Жито озиме за сівби 15–25.09 має 380–400 рослин на м2, кущінням 2,5 – 3,5 стебла. За сівби 25–28.09 густота рослин становить 350–380 шт/м2 з кущінням у 2,0–3,0 стебла.

 Nosoivka pshenica Murlena

Носівська СДС пшениця озима сорт Мирлєна

Nosivka pshenica oberig Mironivka

Носівська СДС пшениця озима сорту Оберіг Миронівський

Nosivka pshenica

Носівська СДС рослини пшениці озимої

Nosivka Gito Kobza

Носівська СДС жито озиме Кобза

Nosivka Guto Dozor

Носівська СДС жито озиме Дозор

Nosivka guto

Носівська СДС  рослини жита озимого

ДП ДГ «Івківці» МІП ім. В.М. Ремесла НААН (Чернігівська обл.)

Посіви пшениці озимої за строку сівби 18 вересня перебувають у фазі кущіння на ІІ етапі органогенезу з коефіцієнтом кущіння 3 – 4 і утворенням вторинної кореневої системи з довжиною вторинних корінців 0,9-6,2 см. Висота рослин коливається від 16,7 до 23,7 см в залежності від сорту. Ураження рослин хворобами пшениці озимої не виявлено.

DPDG Ivkivci Bereginya Mironivska

ДП ДГ Івківці пшениця озима Берегиня Миронівська

DPDG Ivkivci Legenda mironivska

ДП ДГ Івківці пшениця озима Легенда миронівська

ТОВ «Дубрава» (Діпропетровська обл.)

Посіви пшениці озимої перебувають на початку кущіння з кількістю стебел 1-2 шт. і утворенням вторинної кореневої системи з довжиною вторинних корінців від 0,7-2,8 см в залежності від сорту.

Посіви ячменю озимого перебувають у фазі початку кущіння на ІІ е. о. з 2–4 стеблами, утворенням вторинної кореневої системи з довжиною корінців 0,4-2,7 см в залежності від сорту.

Ураження рослин хворобами пшениці озимої та ячменю озимого не виявлено.

TOV DubravaDemopoligon Muronivskih sortiv

ТОВ «Дубрава» демополігон миронівських сортів

TOV Dubrava rozsadnik rozmnogenya sortu Murlena

ТОВ «Дубрава» пшениця озима розсадник розмноження сорту Мирлєна

ДП ДГ «Затишне» МІП ім. В.М. Ремесла НААН (Дніпропетровська обл.)

Посіви перебувають у задовільному стані, наприкінці І – початку ІІ етапу органогенезу і мають ІІ–ІІІ листки.  Густота рослин 380–420 шт/м2.

DPDG Zatishne

ДП ДГ «Затишне» посіви пшениці озимої сорту Горлиця Миронівська

ДП ДГ «Проскурівка» МІП ім. В.М. Ремесла НААН (Хмельницька обл.).

Посіви пшениці озимої перебувають у доброму та задовільному стані на початку кущіння з густотою стояння рослин 400-500 шт/м2.

DPDG Proskurivka Legenda Mironivska

ДП ДГ Проскурівка пшениця озима розсадник розмноження сорту Легенда Миронівська

ДП ДГ «Правдинське» МІП ім. В.М. Ремесла НААН (Сумська обл.)      

           Посіви пшениці озимої перебувають у доброму та задовільному стані у  фазі трьох листків – початку кущіння, густотою 370 – 420 шт./м2, ячменю озимого у задовільному стані у фазі трьох листків з густотою 380–410 шт./м2.

       Зимовий період може принести ще низку неприємних «сюрпризів» у вигляді різкого пониження температур, особливо за відсутності снігового покриву, або ж відлиг з послідуючим утворенням льодової кірки, що характерно для останніх років, які вирізняються нестійким сніговим покривом. Тому слід і надалі проводити контроль за посівами озимих культур. Зокрема 25 січня черговий строк відбору монолітів озимих культур, а уразі дії критичних стресових чинників зразки слід відбирати додатково через 10 діб після їх прояву. Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН на договірній основі проводить визначення вмісту цукрів, стану конуса наростання та життєздатності рослин.