Наказом Міністерства освіти і науки України«Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерстващодо діяльності спеціалізованих вчених рад» (326від 04 квітня 2018 р.) в Миронівському інституті пшениці імені В. М. Ремесла НААН утворено спеціалізовану вчену раду К 27.380.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.01.05 «Селекція і насінництво» та 03.00.16 «Екологія» (строком до 31 грудня 2020 р.).

6

Нагадаємо, що у 2016 р. наказом Міністерства освіти і науки України «Про ліцензування освітньої діяльності» (№ 1508л від 9.12.2016) в МІП відкрито аспірантуру з підготовки докторів філософії з сільського господарства (кандидатів сільськогосподарських наук) зі спеціальності «селекція і насінництво». Тож тепер у нашій установі науковці мають можливість не тільки навчатися в аспірантурі, але й захищати дисертації кандидата наук!

Коли три роки тому посаду директора інституту обійняв доктор сільськогосгоподарських наук (з 2016 р. член-кореспондент НААН) Олександр Демидов, одними з першочергових пунктів у його планах розвитку установи були збільшення кількості наукових кадрів вищої акредитації, відкриття аспірантури та утворення спецради із захисту дисертацій. Сьогодні ці задуми успішно втілені у життя.

Нині в інституті працюють 10 докторів та 26 кандидатів наук, серед них один член-кореспондент НААН, три професори.

3

 

У 2017 р. проведено перший набір до аспірантури. Відділом аспірантури завідує досвідчений селекціонер кандидат сільськогосподарських наук Вологдіна Галина Борисівна.Теоретична і практична підготовка зі спеціальності забезпечується на основі розроблених ученими інституту науково-методичних комплексів з навчальних дисциплін. Методичне та наукове керівництво щодо власних досліджень аспірантів здійснюється науковими керівниками – докторами с.-г. наук Демидовим Олександром Анатолійовичем і Кочмарським Валентином Сергійовичем та кандидатами с.-г. наук Гудзенком Володимиром Миколайовичем та Хоменко Світланою Олегівною.

    Науковці, які підготували дисертаційні роботи, зможуть захистити їх на засіданні спеціалізованої вченої ради К 27.380.01 МІП, яку затверджено додатком 3 до Наказу МОН у такому складі:

4

    – голова:Демидов Олександр Анатолійович, доктор с.-г.наук, член-кореспондент НААН, директор, Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла, спеціальність 03.00.16.

5

    – заступник голови: Кириленко Віра Вікторівна, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці, Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла, спеціальність 06.01.05.

9

    – секретар:Хоменко Світлана Олегівна, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії селекції ярої пшениці, Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла, спеціальність 06.01.05.

    – члени ради:

1. Булавка Наталія Василівна, к. б. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла, спеціальність 06.01.05;

     2. Волощук Олександра Петрівна, д. с.-г. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії, Інститут сільського господарства Карпатського регіону, спеціальність 06.01.05;

     3. Волощук Сергій Іванович, к. с.-г. н., провідний науковий співробітник відділу, Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла, спеціальність 03.00.16;

     4. Гудзенко Володимир Миколайович, к. с.-г. н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла, спеціальність 06.01.05;

     5. Дубовий Володимир Іванович, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Житомирський національний агроекологічний університет, спеціальність 03.00.16;

     6. Кочмарський Валентин Сергійович, д. с.-г. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії, Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла, спеціальність 06.01.05;

     7. Мар’юшкіна Валентина Яківна, д. с.-г. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу, Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла, спеціальність 03.00.16;

     8. Москалець Тетяна Захарівна, д.б.н., доцент, завідувач лабораторії, Інститут садівництва, спеціальність 03.00.16;

     9. Москалець Валентин Віталійович, д. с.-г. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії, Інститут садівництва, спеціальність 03.00.16;

   10. Сіроштан Андрій Анатолійович, к. с.-г. н., завідувач відділу, Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла, спеціальність 03.00.16;

     11. Ткаленко Галина Миколаївна, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Інститут захисту рослин, спеціальність 03.00.16;

     12. Харченко Михайло Володимирович, к. с.-г. н., науковий співробітник відділу, Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла, спеціальність 03.00.16;

     13. Чугункова Тетяна Володимирівна, д. б. н., професор, головний науковий співробітник відділу, Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла, спеціальність 06.01.05;

     14. Шадчина Тамара Михайлівна, д. б. н., старший науковий співробітник лабораторії, Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла, спеціальність 03.00.16;

     15. Щербина Олена Зіновіївна, к.с.-г.н., старший науковий співробітник, заступник директора, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.05.

2

Наше завдання – відродити підготовку висококваліфікованих спеціалістів, втілити у життя мрію академіка В.М. Ремесла про «миронівську школу селекціонерів». Для цього є всі необхідні умови – висококваліфіковані вчені, які проводять лекційні і практичні заняття в аспірантурі, наукові лабораторії, поруч – селекційні ділянки для аспірантських дослідів, а тепер діє і спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій.

     Запрошуємо молодих науковців та випускників вузів вступати до аспірантури Миронівського інституту пшениці, а аспірантів та здобувачів – захищати дисертації в нашій установі!