22 травня відбулося перше засідання Спеціалізованої вченої ради Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України. Нагадаємо, що спеціалізовану вчену раду К 27.380.01 з правом проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.01.05 «Селекція і насінництво» та 03.00.16 «Екологія» утворено наказом Міністерства освіти і науки України № 326 від 4 квітня 2018 р.

На порядку денному попередній розгляд дисертаційної роботинаукового співробітника лабораторії насіннєзнавстваІнституту сільського господарства Карпатського регіону НААН(смт Оброшино Львівської області) Ковальчук Оксани Ігорівни «Формування насіннєвої продуктивності та посівних якостей насіння тритикале озимого в умовах Лісостепу Західного України», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво.

Науковий керівник: Волощук Олександра Петрівна, головний науковий співробітник лабораторії насіннєзнавства Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, доктор с.-г. наук.

Експертна комісія: голова – головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці, директор ДП «ДГ «Еліта» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України» доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник Кочмарський Валентин Сергійович; члени – головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник Кириленко Віра Вікторівна; заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії селекції ячменю кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник Гудзенко Володимир Миколайович.

Відкрив засідання голова спецради – директор МІП доктор с.-г. наук, член-кореспондент НААН Олександр Анатолійович Демидов. Секретар спецради кандидат с.-г. наук Світлана Хоменко ознайомила присутніх із здобувачем та змістом дисертаційної роботи.

Здобувач Оксана Ковальчук доповіла про проведену роботу та результати досліджень. Дисертаційна робота спрямована на вирішення питання правильного добору сортів тритикале різного екологічного типу для Західного Лісостепу України та виробництва високоякісного насіння. Уперше в зоні ризикованого насінництва (Західний Лісостеп) досліджено 7 генотипів тритикале різного екологічного типу й виявлено їх реакцію на зовнішні чинники. Виділені найбільш продуктивні сорти тритикале озимого забезпечать стабільну врожайність насіння 5,0 т/га з високими посівними якостями, що сприятиме виробництву насіннєвого матеріалу для господарств різних форм власності в зоні обслуговування наукової установи.

Запитання по суті досліджень та зауваження щодо змісту і викладення дисертаційної роботи поставили присутні на попередньому розгляді члени спецради доктор біологічних наук, професор Тетяна Чугункова (щодо наукової новизни), кандидати наук Сергій Волощук, Наталія Булавка, Олександр Гуменюк, Галина Вологдіна, Світлана Хоменко, Валерій Кавунець.

Свої висновки висловили члени експертної комісії.Дисертаційна робота О.І. Ковальчук є завершеною, виконаною самостійно науковою працею на актуальну тему – дослідження формування насіннєвої продуктивності та посівних якостей насіння тритикале озимогов зоні ризикованого насінництва (Західний Лісостеп України). Дослідження вносять новизну в теорію і практику селекції, насінництва та насіннєзнавства тритикале озимого, зміст роботи відповідає спеціальності 06.01.05 – селекція і насінництво, і після врахування зауважень дисертація може бути представлена до захисту.

Охарактеризувала роботу в цілому та висловила подяку спецраді науковий керівник Олександра Волощук, яка є членом спецради МІП.

У обговоренні дисертації, яке пройшло жваво, але з беззаперечним схваленням роботи, взяли участь голова спецради Олександр Демидов та члени Тетяна Чугункова (щодо використання статистики), Сергій Волощук (щодо відсутності обліку посівних площ тритикале в Україні), Валерій Кавунець, Михайло Харченко, Наталія Булавка (щодо викладення висновків), Галина Вологдіна. До захисту дисертаційна робота здобувача Оксани Ковальчук була ухвалена одноголосно.

За кілька тижнів після усунення зауважень робота буде представлена до захисту на засіданні спецради МІП.

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

7

8