27 червня завідувач лабораторії селекції ярої пшениці кандидат с.-г. наук Світлана Хоменко, як представник Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України, взяла участь у симпозіумі з міжнародною участю «Сталі підходи до підвищення врожайності та харчової цінності пшениці», що пройшов у Львові під патронатом Львівського Національного університету імені Івана Франка.

            Гостей з України та світу гостинно зустрічали проректор з наукової роботи Львівського Національного університету член-кореспондент НАН України Р.Є. Гладишевський, декан біологічного факультету ЛНУ І.С. Хамар, професор Корнельського університету (США) О.К. Ватаманюк та доцент ЛНУ кандидат біологічних наук Н.Д. Романюк.

1Вступне слово проректора з наукової роботи ЛНУ імені Івана Франка Р.Є. Гладишевського

2

Учасників симпозіуму вітає голова засідання завідувач кафедри фізіології

та екології рослин ЛНУ імені Івана Франка професор О.І. Терек

3

Доповідає доцент кафедри фізіології та екології рослин ЛНУ імені Івана Франка

 Н.Д. Романюк

Науковці висвітлювали проблеми дефіциту мікроелементів як обмежувального чинника у формуванні продуктивності пшениці, обговорювали збільшення вмісту мінеральних мікроелементів у зерні шляхом біофортифікації та розглядали Brachypodium як модель для вивчення поглинання та доставки мінеральних речовин до репродуктивних органів пшениці.

4

Учасники симпозіуму розглядають шляхи підвищення продуктивності пшениці за допомогою біологічних еліситорів

5

Професор Корнельського університету (США) MarkE.Sorrels  належить

до 1% найбільш цитованих людей у світі

6

Доповідає професор Корнельського університету (США)  О.К.. Ватаманюк

7

Завідувач лабораторії селекції ярої пшениці МІП кандидат с.-г. наук

Світлана Хоменко поділилася здобутками щодо

удосконалення моделі сорту пшениці ярої для умов Лісостепу України

           Загалом симпозіум у Львівському Національному університеті імені Івана Франка залишив приємні враження та став одним із кроків до покращення виробництва зерна, підвищення врожайності та харчової цінності пшениці на шляху до розумного господарювання аграрного сектора країни.

8

Учасники симпозіуму