25 липня відбулось зібрання наукового колективу МІП, присвячене переобранню вченої ради МІП. Термін діяльності вченої ради у теперішньому складі збігає 3 серпня. З присутніх було обрано лічильну комісію для підрахунку бюлетенів (Наталія. Дубовик – голова, члени – Алла Томашевська і Марина Федоренко). Таємним голосуванням обрано 12 членів ученої ради, серед яких і переобрані, і новообрані. Вчена рада МІП продовжить свою діяльність у такому складі:

1

голова – директор інституту, доктор с.-г. наук, член-кореспондент НААН, голова спеціалізованої вченої ради МІП Демидов Олександр Анатолійович;

заступник голови – заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії селекції ячменю, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник Гудзенко Володимир Миколайович;

секретар – вчений секретар МІП, кандидат біологічних наук Волощук Ганна Дмитрівна;

члени вченої ради:

Кочмарський Валентин Сергійович – директор ДП «ДГ “Еліта” МІП», головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник;

Кириленко Віра Вікторівна – головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, заступник голови спеціалізованої вченої ради МІП;

Чугункова Тетяна Володимирівна – головний науковий співробітник відділу біотехнології, генетики і фізіології, доктор біологічних наук, професор;

Ковалишина Ганна Миколаївна – головний науковий співробітник відділу захисту рослин,  доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник;

Буняк Наталія Миколаївна – директор Носівської селекційно-дослідної станції МІП ім. В.М. Ремесла НААН, кандидат економічних наук;

Гуменюк Олександр Володимирович – завідувач лабораторії селекції озимої пшениці, кандидат с.-г. наук, голова Ради молодих вчених;

Дергачов Олександр Леонідович – завідувач лабораторії агротехнологій, кандидат с.-г. наук;

Кавунець Валерій Петрович – старший науковий співробітник відділу насінництва кандидат с.-г. наук, старший  науковий співробітник;

Вологдіна Галина Борисівна – старший науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці, кандидат с.-г. наук, завідувач аспірантури МІП;

Сіроштан Андрій Анатолійович – завідувач відділу насінництва, кандидат с.-г. наук;

Хоменко Світлана Олегівна – завідувач лабораторії селекції ярої пшениці, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, вчений секретар спеціалізованої вченої ради МІП;

Федоренко Ірина Вікторівна – старший науковий співробітник лабораторії селекції ярої пшениці, кандидат с.-г. наук.

2

4

6

Ще чотирьох членів буде призначено за наказом директора інституту.

3

Ганна Волощук, учений секретар МІП та відповідальний секретар збірника наукових праць «Миронівський вісник», наголосила авторам на зауваженнях до написання і оформлення статей у фаховий (з жовтня 2017 р.) збірник МІП та запропонувала проводити спеціальний рейтинг статей щодо їх наукової цінності, огляду публікацій, правильності оформлення таблиць, рисунків та списку використаних джерел. Директор МІП Олександр Демидов підтримав цю пропозицію і наголосив, що цей показник буде врахований на атестації наукових співробітників.

7

Заступник директора з наукової роботи Володимир Гудзенко ознайомив науковців з Постановою Президії НААН за підсумками доповіді директора МІП Олександра Демидова про наукову діяльність селекційних установ системи НААН, заслухану на Бюро Президії НААН 23 травня ц.р. У цілому діяльність Миронівського інституту пшениці була схвалена і позитивно оцінена Президією, поставлено завдання перед інститутами мережі НААН, що займаються селекцією озимої пшениці щодо напрямів наукових досліджень, які необхідно виконати до 30 грудня 2020 р. Водночас було вказано на недостатнє використання сучасних досягнень щодо профільних досліджень у світі та їх використання у науковій роботі, зокрема ефекту гетерозису. Недостатнім є розвиток селекційних досліджень для органічного виробництва, створення сортів різних напрямів використання

Крім того, доповідачем було наголошено на недопустимості користування застарілими літературними джерелами, що є негативним показником у науковій діяльності, на необхідності додержання у плануванні наукових досліджень та у статтях новітніх і актуальних напрямів, на участі у знакових профільних міжнародних конференціях і симпозіумах, для чого вкрай необхідним є міжнародне співробітництво.

Директор МІП Олександр Демидов окреслив підсумки та перспективи у налагодженні міжнародних зв’язків з НДУ Болгарії, Угорщини, Китаю, а також Литви і Казахстану.