20 вересня в Миронівському інституті пшениці пройшло перше засідання спеціалізованої вченої ради, на якому відбувся захист дисертаційної роботи Ковальчук Оксани Ігорівни на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 – «селекція і насінництво» за темою «Формування насіннєвої продуктивності та посівних якостей насіння тритикале озимого в умовах Лісостепу Західного України». Молодий дисертант є науковим співробітником лабораторії насіннєзнавства Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН (Львівська область), де і виконано дисертаційну роботу.

Нагадаємо, що наказом Міністерства освіти і науки України №326  від 04.04.2018р.  затверджено спеціалізовану вчену раду К 27.380.01 Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.01.05 «Селекція і насінництво» та 03.00.16 «Екологія». Голова спецради – директор інституту доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН Демидов Олександр Анатолійович.

Засідання відкрив голова спецради Олександр Демидов. Він привітав дисертанта, членів спецради та присутніх на засіданні науковців з початком діяльності спецради та зачитав склад спеціалізованої ради МІП.

1

Вчений секретар спецради кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії селекції ярої пшениці  Хоменко Світлана Олегівна оголосила особову справу дисертанта Ковальчук Оксани Ігорівни.

Далі Оксана Ковальчук доповіла свою дисертаційну роботу. Питання за темою дисертації поставили члени спецради доктори наук Кириленко В.В., Чугункова С.В., Москалець Т.З., Дубовий В.І. та кандидати наук Булавка Н.В., Гудзенко В.М., Сіроштан А.А., Щербина О.З., а також опонент академік НААН Гаврилюк М.М. та запрошені – кандидати наук Кавунець В.П., Дергачов О.Л., Гуменюк О.В.

5

Голова спецради Олександр Демидов надав слово науковому керівнику дисертанта Волощук Олександрі Петрівні, доктору сільськогосподарських наук, старшому науковому співробітнику, головному науковому співробітнику лабораторії насіннєзнавства Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН. Вона охарактеризувала дисертаційну роботу як таку, в якій проведено великий обсяг досліджень, науково обґрунтовано насінництво декількох сортів тритикале для зони Західного Лісостепу та надано рекомендації виробництву.

Вчений секретар спецради Світлана Хоменко оголосила висновки організації, де виконувалася дисертація, та відгуки на дисертацію і автореферат, яких надійшло 12 з різних установ, і всі вони позитивні , за винятком трьох, без зауважень.

Схвальні відгуки на дисертацію надали офіційні опоненти Гаврилюк Микола Микитович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академіка НААН, заступник директора з наукової роботи Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, та Кочмарський Валентин Сергійович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці Миронівського інституту пшениці іменіВ.М.Ремесла НААН, директор ДП «ДГ «Еліта» МІП ім. В. М. Ремесла НААН».

9

В обговоренні дисертації та дискусії виступили члени спецради В.І. Дубовий, С.І. Волощук, А.А. Сіроштан, С.В. Чугункова, В.М. Гудзенко, В.Я. Мар’юшкіна, О.З. Щербина, Т.М. Шадчина та запрошений В.П. Кавунець, які незважаючи на деякі зауваження дали позитивну оцінку дисертації і відзначили її наукову і практичну цінність.

Лічильна комісія (голова – А.А. Сіроштан, члени – О.З. Щербина, Н.В. Булавка) підбила підсумки таємного голосування: члени спецради проголосували одноголосно. Голова спецради оголосив, що На підставі результатів таємного голосування та прийнятого висновку спеціалізована вчена рада присуджує Ковальчук Оксані Ігорівні науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 – селекція і насінництво.

Завершуючи засідання, директор МІП Олександр Демидов подякував членам спецради, побажав успіхів новообраному кандидату і зауважив, що Миронівський інститут достойно склав три іспити: науковий збірник «Миронівський вісник» визнано фаховим, проведено вже другий набір до аспірантури і розпочала свою роботу спеціалізована вчена рада МІП.

10

11

8

6

13

12