5 жовтня на засіданні спеціалізованої вченої ради ДУ Інститут зернових культур НААН України (м. Дніпро) завідувач лабораторії селекції ярої пшениці МІП Хоменко Світлана Олегівна захистила дисертаційну роботу «Селекційно-генетичне поліпшення пшениці ярої м’якої та твердої в умовах Лісостепу України” за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук.

Науковий консультант – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Ковалишина Ганна Миколаївна, професор кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М. О. Зеленського Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України.

Офіційні опоненти:

– доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України Лавриненко Юрій Олександрович, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН України;

– доктор сільськогосподарських наук, професор Ващенко Володимир Васильович, завідувач кафедри селекції і насінництва Дніпровського державного аграрно-економічного університету Міністерства освіти і науки України;

– доктор сільськогосподарських наук, професор Тищенко Володимир Миколайович, завідувач кафедри селекції, насінництва і генетики Полтавської державної аграрної академії Міністерства освіти і науки України.

Щиро вітаємо Світлану Олегівну з новим статусом і бажаємо нових високо врожайних сортів ярої пшениці, їх високого рейтингу на полях та подальших успіхів на науковій ниві!

1Засідання відкриває голова спеціалізованої вченої ради Борис Володимирович Дзюбецький

2Доповідає Світлана Олегівна Хоменко

3

Виступ наукового консультанта Ганни Миколаївни Ковалишиної

4

Відзив оголошує офіційний опонент Ю.О. Лавриненко

5

Виступ офіційного опонента В.В. Ващенка

6

Виступ офіційного опонента В.М. Тищенка

7

Виступ доктора с.-г. наук, професора Т.М. Сатарової в обговоренні захисту