26 листопада 2018 р. заступник директора з наукової роботи Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник Володимир Гудзенко та головні науковці лабораторії селекції озимої пшениці доктори с.-г. наук Валентин Кочмарський, Віра Кириленко прийняли участь в урочистому відкриттю меморіальних дошок видатним вченим селекціонерам докторам с.-г. наук Молоцькому Михайлу Яковичу та Васильківському Станіславу Петрович на кафедрі генетики, селекції та насінництва Агробіотехнологічного факультету Білоцерківського НАУ.

Молоцький М.Я. – відомий учений-картопляр України. Він був співавтором діючої в Україні системи насінництва картоплі, енерго- і ресурсозберігаючої технології вирощування. Ним розроблені науково обґрунтовані норми садіння картоплі під запланований урожай. Проведені дослідження захищені авторськими свідоцтвами і патентами України. Професор Молоцький М.Я. опублікував понад 290 наукових праць, з них, - 18 монографій і довідників, серію популярних видань. За бойові заслуги та внесок у розвиток науки та підготовки кадрів нагороджений орденами: «За мужність», «За заслуги ІІІ ступеня», 10 урядовими та 4 ювілейними медалями, Грамотою Президії Верховної Ради УРСР, удостоєний почесного звання "Заслужений діяч науки і техніки України" (1994), його праця оцінена 4 медалями ВДНГ і свідоцтвами за призові місця у сільськогосподарських виставках України, знаками відмінника і переможця соціалістичного змагання МСГ СРСР і УРСР, Почесними грамотами Міністерств і обласних директивних органів. Президентами України впродовж 10 років призначались державні стипендії як видатному діячу науки.

Доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри генетики, селекції і насінництва Васильківський С.П. залишив велику наукову спадщину – понад 160 наукових та науково-методичних праць, три підручники й п’ять навчальних посібників, два патенти та два свідоцтва про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні. Співавтор сортів ячменю Ковчег, Сонцедар, МІП Вісник, МІП Вдячний, МІП Експерт, МІП Мирослав. Він був членом Всеукраїнського товариства генетиків і селекціонерів, членом спеціалізованих рад у Селекційно-генетичному інституті та в Інституті цукрових буряків НААН, членом вченої ради Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла. Ініціатором створення філії кафедри генетики, селекції і насінництва БНАУ у Миронівському інституті пшениці імені В.М. Ремесла НААН. За значний особистий внесок у розвиток вищої освіти, створення підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів Станіслав Петрович нагороджений знаком “Петро Могила”.

З 1974 року Михайло Якович і Станіслав Петрович разом йшли по нелегкому життєвому шляху. Працювали разом пліч-о-пліч на рідній кафедрі, в рідному університеті. Очолювали дружній колектив. Вони разом з Князюком Віктором Івановичем підготували і видали 5 підручників: “Селекція та насінництво польових культур: Підручник” (1994), “Селекція та насінництво польових культур: Практикум” (1995), “Генетика” (1998), “Словник термінів з цитології, генетики, селекції та насінництва” (1999), “Селекція і насінництво сільськогосподарських рослин: Підручник” (2006). За цикл підручників на конкурсі Міністерства аграрної політики у 2003 р вони вибороли перше місце, а автори були нагороджені грамотами і преміями.  Студенти аграрних вузів за цими підручники навчаються і на даний час. Михайлом Яковичем та Станіславом Петровичем створена наукова школа із селекції і насінництва картоплі та озимої пшениці. Михайло Якович підготував чотири доктори сільськогосподарських наук, 11 кандидатів сільськогосподарських наук, а Станіслав Петрович – два доктори та 5 кандидатів наук. Випустили в світ багато дипломників, вчених агрономів.

На відкриття були запрошені науковці, колеги, ветерани кафедри, НПП факультету та університету. З вступним словом виступили: Ректор БНАУ, академік НААНУ Даниленко А.С. Заступник директора з наукової роботи Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла, кандидат с.-г. наук Гудзенко В. М. Доктор с.-г. наук, професор кафедри, головний наук. співробітник лабораторії селекції зернових культур Білоцерківської ДСС Бурденюк-Тарасевич Л. А. Заслужений працівник сільського господарства Дудник В. І. Ветерани кафедри Тімонов І.В., Гузь М.І. та інші.

Відкрили меморіальні дошки доктор с.-г наук Кириленко В. В. і декан АБТФ, кандидат с.-г. наук Хахула В. С.

Від колективу Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України як знак поваги і вдячності корифеям аграрної науки та освіти коровай з миронівських сортів пшениці до якого вони додали вагому зернівку.

Ми гордимося що поряд працювали такі видатні науковці. Вічна їм пам'ять!

1

2

3

4

5