14 березня в Миронівському інституті пшениці відбулося засідання спеціалізованої вченої ради. До захисту на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 – «селекція і насінництво» було представлено відразу дві дисертаційні роботи.

Нагадаємо, що спеціалізовану вчену раду К 27.380.01 Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.01.05 «Селекція і насінництво» та 03.00.16 «Екологія» затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 326  від 04.04.2018 р. Перший захист відбувся 20 вересня 2018 р.

Засідання відкрив голова спецради – директор інституту доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН Демидов Олександр Анатолійович. Він привітав дисертантів, членів спецради і присутніх на засіданні науковців та побажав членам спецради успішної роботи.

1. фото

Вчений секретар спецрадидокторсільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії селекції ярої пшениці  Хоменко Світлана Олегівна представила спецраді дисертанта Вересенко Оксану Миколаївну, яка обіймає посаду наукового співробітника відділу селекції і насінництва зернобобових культур ННЦ «Інститут землеробства НААН», де і виконано дисертаційні дослідження. Тема поданої до захисту дисертаційної роботи – «Посівні якості та урожайні властивості насіння люпину білого залежно від фаз стиглості і застосування гербіцидів».

2 .фото

3. фото

Науковий керівник: Левченко Тетяна Михайлівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу селекції і насінництва зернобобових культур ННЦ «Інститут землеробства НААН»

4. фото

Офіційні опоненти: Волощук Олександра Петрівна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії насіннєзнавства Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України; Полторецький Сергій Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, декан факультету агрономії, професор кафедри рослинництва Уманського національного університету садівництва МОН України.

5. фото

Після доповіді дисертаційної роботи О.В. Вересенко відповіла на ряд запитань за темою дисертації, які поставили члени спецради доктори наук Чугункова С.В., Дубовий В.І., Кириленко В.В., Москалець В.В., Ткаленко Г.М., та кандидати наук Волощук С.І., Гудзенко В.М., Щербина О.З., Сіроштан А.А. та запрошені – кандидати наук Кавунець В.П., Гуменюк О.В.

6. фото

7. фото

8. фото

Науковий керівник Т.М. Левченко охарактеризувала дисертаційну роботу як таку, в якій проведено значний обсяг досліджень та надано практичні рекомендації щодо вирощування насіння люпину білого. Схвальні відгуки на дисертацію надали офіційні опоненти О.П. Волощук та С.П. Полторецький.

В обговоренні дисертації та дискусії виступили члени спецради Т.М. Шадчина, В.І. Дубовий, О.З. Щербина,  Кочмарський В.С., Гудзенко, В.М., Демидов О.А., які незважаючи на деякі зауваження і побажання дали позитивну оцінку дисертації і відзначили її наукову і практичну цінність.

На підставі результатів таємного голосування та прийнятого висновку спеціалізована вчена рада присудила Вересенко Оксані Миколаївні науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 – селекція і насінництво.

 

Після перерви вчений секретар спецради С. О. Хоменко представила спецраді другого дисертанта – Распутенка Анатолія Олександровича, який у 2018 р. закінчив стаціонарну аспірантуру Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України, де і виконано дисертаційні дослідження. Тема поданої до захисту дисертаційної роботи – «Врожайні властивості й посівні якості насіння ріпаку озимого залежно від агротехнічних заходів його вирощування в умовах Західного Лісостепу України».

9. фото

Науковий керівник: Волощук Олександра Петрівна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії насіннєзнавства Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України.

10. фото

Офіційні опоненти: Доронін Володимир Аркадійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач лабораторії насінництва та насіннєзнавства буряків і біоенергетичних культур Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України; Сіроштан Андрій Анатолійович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу насінництва Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН України.

11. фото

12. фото

Після доповіді дисертаційної роботи А.О. Распутенко відповів на ряд запитань за темою дисертації, які поставили члени спецради доктори наук Демидов О.А., Дубовий В.І., Чугункова С.В., Шадчина Т.М., Кириленко В.В., Москалець В.В. та кандидати наук Волощук С.І., Булавка Н.В., Щербина О.З., Гудзенко В.М. та запрошениі – кандидати наук Вологдіна Г.Б., Гуменюк О.В.

13. фото

14. фото

15. фото

Науковий керівник О.П Волощук позитивно охарактеризувала дисертаційну роботу Анатолія Олександровича Распутенка. Схвальні відгуки на дисертацію надали офіційні опоненти В. А. Доронін та А. А. Сіроштан.

В обговоренні дисертації та дискусії виступили члени спецради О.А.Демидов, В.І.Дубовий, С.І.Волощук, В.В.Кириленко, О.З. Щербина, які незважаючи на деякі зауваження дали позитивну оцінку дисертації і відзначили її наукову і практичну цінність.

На підставі результатів таємного голосування та прийнятого висновку спеціалізована вчена рада присудила Распутенку Анатолію Олександровичу науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 – селекція і насінництво.

Завершуючи засідання, директор МІП Олександр Демидов подякував за проведену роботу членам спецради та побажав успіхів новообраним кандидатам.

16. фото