6 вересня 2019 року розпочався вступ до аспірантури Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН.

Згідно з наказом директора МІП О. А. Демидова про організацію і проведення вступних іспитів до аспірантури на основі рішення вченої ради МІП.

     Предметною комісією в складі:

- Гудзенко В. М. (голова комісії), к. с.-г. н., старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії селекції ячменю;

- Кириленко В. В., д. с.-г. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці;

- Хоменко С. О. завідуюча лабораторією селекції ярої пшениці, д. с.-г. н., старший науковий співробітник.

Було проведено вступне випробування зі спеціальності 201 Агрономія, спеціалізація Селекція і насінництво 06.01.05. 

    10 вересня 2019 року іспит з іноземної (англійська) мови професійного спрямування провела предметна комісія під головуванням Гудзенка В. М., к. с.-г. н., старшого наукового співробітника, заступника директора з наукової роботи, завідувача лабораторії селекції ячменю. До складу комісії входили Борщовецька В. Д. – декан факультету права і лінгвістики Білоцерківського національного аграрного університету, радник ректора з питань навчально-методичної та виховної роботи, канд. педагогічних наук, доцент; Будугай О. Д. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Білоцерківський національний аграрний університет; Волощук Г. Д. – провідний науковий співробітник лабораторії патентно - кон’юктурних досліджень, економіки та інтелектуальної власності, кандидат біологічних наук.; Пикало С. В. – старший науковий співробітник відділу біотехнології, генетики і фізіології, кандидат біологічних наук.

 Кожний із вступників відповів на три питання білета, а далі презентував власну дослідницьку пропозицію з майбутньої дисертаційної роботи. Усі абітурієнти продемонстрували високий рівень знань з предмету, вміння підготувати публічний науковий виступ, здатність самостійно планувати дослід, стисло, логічно й аргументовано формулювати актуальність, мету і задачі майбутніх наукових досліджень. Тому і кількість балів за іспит була високою.

Так тримати і успіхів у подальшому творчому пошуку, вагомих наукових доробків разом з колективом науковців Миронівського інституту!

 

2

Іспит складає Доценко Руслан Іванович, в.о. головного агронома ДП «ДГ «Правдинське» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України.

4

Іспит з німецької мови складає Буняк Наталія Михайлівна, науковий співробітник Носівської селекційно-дослідної станції МІП ім. В.М. Ремесла НААН України.