листопада на засіданні спеціалізованої вченої ради Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла НААН України (с. Центральне Миронівського району Київської області) Пірич Аліна Володимирівна захистила дисертаційну роботу «Вихідний матеріал пшениці м’якої озимої в селекції на морозостійкість у Правобережному Лісостепу України» за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Ковалишина Ганна Миколаївна, Національний університет біоресурсів та природокористування України МОН України, професор кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М. О. Зеленського

Офіційні опоненти:

-         доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Волощук Олександра Петрівна, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України, головний науковий співробітник лабораторії насіннєзнавства

-         кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Стариченко Василь Миколайович, ННЦ «Інститут землеробства НААН», заступник директора з наукової роботи з питань селекції, завідувач відділу селекції і насінництва зернових культур

Щиро вітаємо Пірич Аліну,бажаємо успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги в професійному зростанні й майбутніх наукових пошуках!

DSC 8063Директор МІП, голова спеціалізованої вченої ради Демидов Олександр Анатолійович відкрив засідання

DSC 8065-

DSC 8076Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Хоменко Світлана Олегівна

DSC 8083Доповідає Пірич Аліна Володимирівна

DSC 8110Запитання ставить доктор с.- г. наук, член спеціалізованої вченої ради Дубовий Володимир Іванович

DSC 8112Запитує  заступник голови спеціалізованої вченої ради Кириленко Віра Вікторівна

DSC 8118Питання ставить заступник директора з наукової роботи, член спеціалізованої вченої ради Гудзенко Володимир Миколайович

DSC 8123Запитання задає член спеціалізованої вченої ради Булавка Наталія Василівна 

DSC 8131Запитує член спеціалізованої вченої ради Сіроштан Андрій Анатолійович

DSC 8150Ставить запитання член спеціалізованої вченої ради Щербина Олена Зіновіївна

DSC 8160Виступ наукового керівника, доктора с.- г. наук Національного університету біоресурсів та природокористування України МОН України, професора кафедри генетики, селекції  і насінництва ім.проф. М. О. Зеленського Ковалишиної Ганни Миколаївни

DSC 8171 Виступ офіційного опонента, доктора с.- г. наук, старшого наукового співробітника, головного наукового співробітника Волощук Олександри Петрівни, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України

DSC 8182Виступ офіційного опонента, кандидата с.- г. наук, старшого наукового співробітника, заступника директора з наукової роботи з питань селекції, завідувача відділу селекції і насінництва зернових культур Стариченка Василя Миколайовича, ННЦ "Інститут землеробства НААН"

DSC 8196Член спеціалізованої вченої ради Шадчина Тамара Михайлівна

DSC 8197-

DSC 8212-

DSC 8216Голова лічильної комісії Сіроштан Андрій Анатолійович зачитує результати