12 листопада заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії селекції ячменю Володимир Гудзенко, завідувач відділу насінництва Андрій Сіроштан, завідувач лабораторії селекції ярої пшениці Світлана Хоменко та завідувач лабораторії селекції озимої пшениці Олександр Гуменюк, прийняли участь у засіданні координаційно-методичних рад з виконання Програм наукових досліджень НААН №13 «Зернові культури» та №23 «Біотехнологія і генетика в рослинництві», що відбулася в Селекційно-генетичному інституті – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення НААН України, м.Одеса.

Засідання розпочалось з вітального слова директора СГІ-НЦНС В’ячеслава Соколова.

В ході засідання координаційно-методичних рад було заслухано та затверджено наукові звіти селекційних лабораторій МІП та НСДС МІП імені В.М. Ремесла за 2019 рік. Експертами з виконання наукових досліджень НААН №13 «Зернові культури» були Микола Литвиненко «Селекція пшениці м'якої і твердої озимої, м'якої і твердої ярої, тритикале озимого і ярого, жита озимого», Анатолій Лінчевський «Селекція ячменю ярого і озимого, вівса» та Володимир Вишневський «Розробка наукових основ насінництва сільськогосподарських культур», а виконання наукових досліджень НААН №23 «Біотехнологія і генетика в рослинництві» - доповідали експерти Марина Бальвінська «Розробка і вдосконалення біотехнологій та молекулярно-генетичних методів оцінки і добору генотипів», Іван Моцний «Генетичні, фізіолого-біохімічні основи стійкості до біо- та абіотичних стресових факторів», Ірина Замбріборщ «Розробка методів отримання та оцінки вихідного селекційного матеріалу на основі молекулярних маркерів та культивування in vitro».

     Після чого відбулося обговорення звітів та уточнення персонального складу координаційно-методичної ради ПНД НААН №13 на 2020 рік та планів роботи на перше півріччя 2020 року.

 

IMG 5012-IMG 5017-