15 листопада на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.353.01 при ДУ Інститут зернових культур НААН України за адресою: 49027, м. Дніпро, вул. В. Вернадського,14 Гудзенко Володимир Миколайович захистив дисертаційну роботу «Еколого-генетичні основи адаптивної селекції ячменю в умовах центральної частини Лісостепу України» за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук.
Науковий консультант - доктор сільськогосподарських наук, професор Васильківський Станіслав Петрович

Офіційні опоненти:
-     доктор сільськогосподарських наук, професор Козаченко Михайло Романович, Інститут рослинництва ім.   В. Я. Юр'єва НААН, головний науковий співробітник лабораторії генетики і селекції ячменю

-     доктор сільськогосподарських наук, професор Ващенко Володимир Васильович, Дніпровський          державний аграрно-економічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри селекції і насінництва

-     доктор сільськогосподарських наук, професор Тищенко Володимир Миколайович,
Полтавська державна аграрна академія Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри селекції, насінництва і генетики

Щиро вітаємо Володимира Миколайовича, бажаємо успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги в професійному зростанні й майбутніх наукових пошуках!

Gydzenko-IMG ddcbdf665e2e5a4c9cf578dbfa0ff893 V-