Згідно з «Правилами прийому до аспірантури Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН України для здобуття наукового ступеня доктора філософії в 2020 р.» за спеціальністю 201 Агрономія, затверджених рішенням Вченої ради інституту (протокол № 10 від «12» грудня 2019 р.) з 3 по 14 вересня були проведені вступні іспити для аспірантів очної форми навчання. Обсяг державного замовлення з прийому наукових кадрів в аспірантуру в 2020 р. за денною формою навчання становить 2 особи.
       4 вересня 2020 р. предметною комісією в складі: Гудзенко В. М. (голова комісії), д. с.-г. н., старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії селекції ячменю; Кириленко В. В., д. с.-г. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці; Хоменко С. О. д. с.-г. н., старший науковий співробітник, завідуюча лабораторією селекції ярої пшениці, було проведено вступне випробування зі спеціальності 201 Агрономія, спеціалізація Селекція і насінництво 06.01.05. Іспити складали Іванцова Людмила Володимирівна, молодший науковий співробітник лабораторії селекції ярої пшениці, та Місюра Інна Іванівна, науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці.

DSC 0530-

DSC 0533
9 вересня 2020 р. іспит з іноземної мови професійного спрямування проводила предметна комісія під головуванням Гудзенка В. М., д. с.-г. н., старшого наукового співробітника, заступника директора з наукової роботи, завідувача лабораторії селекції ячменю. До складу комісії входили Борщовецька В. Д. – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету права і лінгвістики Білоцерківського національного аграрного університету, радник ректора з питань навчально-методичної та виховної роботи; Будугай О. Д. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, БНАУ; Волощук Г. Д. – кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії патентно - кон'юнктурних досліджень, економіки та інтелектуальної власності; Пикало С. В. – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу біотехнології, генетики і фізіології.

DSC 0538-

DSC 0542
11 вересня 2020 р. предметною комісією в складі: Гудзенко В. М. (голова комісії), д. с.-г. н., старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії селекції ячменю; Чугункова Т. В., д. біол. н., професор, головний науковий співробітник відділу біотехнології, генетики і фізіології; Кавунець В. П., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу насінництва було проведено додаткове випробування для Місюри Інни Іванівни, яке вона успішно склала.

DSC 0546
Здобувачі успішно склали іспити і на основі листа НААН № 11-2/115 від 14.09.2020 за підписом Першого віце-президента М. В. Гладія був виданий наказ № 57 про зарахування з 15 вересня 2020 р. до очної аспірантури інституту денної форми навчання Іванцової Людмили Володимирівни (науковий керівник – доктор с.-г. наук Світлана Олегівна Хоменко) та Місюри Інни Іванівни (науковий керівник – доктор с.-г. наук Віра Вікторівна Кириленко).