З метою покращення підготовки конкурентоспроможних випускників 18 вересня 2020 року в Миронівському інституті пшениці імені В.М. Ремесла відбулася зустріч аспірантів очної форми навчання за спеціальністю 06.01.05 «Селекція і насінництво»та стейкхолдера з ТОВ Богодухівка Костенка Сергія Івановича.

1

Сергій Іванович розповів про політику та діяльність свого підприємства окресливши основні вимоги аграрного ринку праці до фахових працівників та програмних результатів їх навчання. Аспіранти ж зі свого боку ознайомили стейкхолдера з освітньо-професійною програмою докторів філософії з вище вказаної спеціальності та матеріально-технічною базою, яка відіграє значну роль у якісному здійсненні навчального процесу. Також були обговоренні такі питання як:

  • шляхи підвищення продуктивності пшениці та ячменю;
  • стійкість до абіотичних та біотичних чинників;
  • покращення якості врожаю;
  • апробація отриманих результатів.

В кінці зустрічі були запропоновані рекомендації щодо удосконалення освітньо-професійної програми докторів філософії за спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».