16-17 березня відбувся круглий стіл на тему: «Теоретичні та практичні аспекти ведення селекційного процесу пшениці озимої та ярої в умовах змін клімату».

Засідання круглого столу відкрила Галина Борисівна, завідувачка аспірантурою, старший науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці, кандидат сільськогосподарських наук.

Метою заходу було проінформувати аспірантів денної форми навчання про сучасні способи ведення селекційного процесу пшениці озимої та ярої за умов зміни клімату та ознайомити з методичними аспектами оцінки вихідного матеріалу пшениці.

У заході прийняли участь аспіранти:

четвертого року навчання – Денис Березовський, молодший науковий співробітник лабораторії селекції ярої пшениці, Ірина Правдзіва – в. о. завідувачки лабораторії якості зерна, Тетяна Поліщук, науковий співробітник лабораторії селекції ячменю;

третього року навчання – Анна Лисенко, науковий співробітник лабораторії селекції ячменю; Наталя Прокопік – в. о. молодшого наукового співробітника відділу біотехнології, генетики і фізіології;

першого року навчання – Людмила Іванцова, в. о. молодшого наукового співробітника лабораторії селекції ярої пшениці; Інна Місюра, науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці.

З доповідями виступили наукові співробітники лабораторії селекції озимої пшениці:

Тетяна Муха «Стійкість сортів миронівської селекції проти основних збудників листкових хворіб»;

Ніна Замліла «Особливості визначення адаптивності селекційних ліній пшениці м’якої озимої в умовах центральної частини лісостепу України»;

Людмила Мурашко «Аспекти визначення мікрофлори насіння пшениці озимої в Лісостепу України».

Богдана Близнюк «Спадщина В.М. Ремесла. Створення адаптивних  генотипів  методом термічного мутагенезу».

Завідувач лабораторії, кандидат сільськогосподарських наук Олександр Гуменюк зробив доповідь на актуальну тему сьогодення :«Клімат та його зміни – орієнтир миронівських селекціонерів на напрями селекції».

Головний науковий співробітник лабораторії, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Віра Кириленко представила об’ємну та змістовну доповідь: «Селекція пшениці озимої на сучасному етапі в Миронівському інституті пшениці імені В. М. Ремесла НААН України».

Також доповіли наукові співробітники лабораторії селекції ярої пшениці:

Євгеній Кузьменко «Оцінювання та створення вихідного матеріалу пшениці твердої ярої за кількісними та якісними ознаками та селекційними індексами»;

старший науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук Марина Федоренко «Селекція пшениці твердої ярої на стійкість до вилягання та продуктивність рослин для умов Лісостепу України».

Завідувачка лабораторії, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Світлана Хоменко виступила з доповіддю: «Результати секційної роботи з пшеницею ярою м’якою та твердою».

Прикінцеву програму круглого столу оголосила Галина Вологдіна, яка представила доповідь «Ефективність міжнародного співробітництва в селекції озимої пшениці в Миронівському інституті пшениці імені В. М. Ремесла НААН України». Завідувачка аспірантурою в своїй доповіді «Проблемні аспекти в зв’язку з адаптацією та інтеграцією системи підготовки здобувачів ступеня доктора філософії в Європейський освітній простір» зробила акцент на проблемних питаннях підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.

Зробивши підсумки засідання, Галина Вологдіна подякувала всім за проведення круглого столу, було проведено анкетування щодо якості освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності201 «Агрономія», якості викладання та навчання, наукового керівництва, інфраструктури, з підтримки у вирішенні проблемних питань аспірантів, дотримання принципів академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та побажала успіхів молодим науковцям в їхній дослідницькій діяльності. 

1