28-29 березня в Миронівському інституті пшениці відбулося засідання спеціалізованої вченої ради, на якому відбувся захист кандидатських дисертації. До захисту на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 – «селекція і насінництво» було представлено дисертаційні роботи  Кузьменка Євгенія Анатолійовича, Дороти Ганни Миколаївни  та Близнюк Богдани Валеріївни зі спеціальності 03.00.16   «Екологія».

3

Науковий співробітник  лабораторії селекції ярої пшениці Кузьменко Євгеній Анатолійович, представив дисертаційну роботу на тему: «Оцінювання та створення вихідного матеріалу пшениці твердої ярої за кількісними ознаками і селекційними індексами». Ця робота була виконана на базі  Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла.

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Хоменко Світлана Олегівна, Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла НААН України, завідувачка лабораторії селекції ярої пшениці.

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Волощук Олександра Петрівна, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України, головний науковий співробітник лабораторії насіннєзнавства;

кандидат сільськогосподарських наук Макарчук Олександр Сергійович, Національний університет біоресурсів і природокористування МОН України, завідувач кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М. О. Зеленського.

На підставі результатів таємного голосування та прийнятого висновку спеціалізована вчена рада Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН присудила Кузьменку Євгенію Анатолійовичу науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 – селекція і насінництво.

222

Дисертантка Близнюк Богдана Валеріївна, яка обіймає посаду наукового співробітника  лабораторії озимої пшениці представила дисертаційну роботу –  «Екологічні особливості формування господарсько цінних ознак Triticum aestivum L. в різних екосистемах України».

Науковий керівник: Демидов Олександр Анатолійович, Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла НААН, директор інституту, завідувач відділу селекції зернових культур.

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Ткаленко Ганна Миколаївна, Інститут захисту рослин НААН, завідувачка лабораторії мікробіологічного методу захисту рослин;

доктор сільськогосподарських наук, доцентМостов’як Іван Іванович, Уманський на національний університет садівництва МОН України, перший проректор, доцент кафедри захисту і карантину рослин.

На підставі результатів таємного голосування та прийнятого висновку спеціалізована вчена рада присудила Близнюк Богдані Валеріївні науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 03.00.16 «Екологія».

11

Дисертаційну роботу представилатакож Дорота Ганна Миколаївна, яка обіймає посаду наукового співробітника  відділу технологій у рослинництві Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України. Тема поданої до захисту дисертаційної роботи - «Прояв господарсько-цінних ознак у селекційних зразків та їх застосування при створенні сортів льону-довгунцю в Західному Лісостепу України».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Волощук Олександра Петрівна, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, головний науковий співробітник лабораторії насіннєзнавства

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Доронін Володимир Аркадійович, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, завідувач лабораторії насіннєзнавства та насінництва буряків, зернових і біоенергетичних культур;

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Кочмарський Валентин Сергійович, Миронівський інститут пшениці імені В.М.Ремесла НААН України, головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці, директор ДП «ДГ «Еліта» МІП імені В.М.Ремесла НААН України.

На підставі результатів таємного голосування та прийнятого висновку спеціалізована вчена рада Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН присудила Дороті Ганні Миколаївні науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 – селекція і насінництво.

2

Завершуючи засідання Олександр Демидов подякував за проведену роботу членам спецради та щиро  привітав дисертантів  з успішним захистом та побажав наснаги в професійному зростанні й у майбутніх наукових пошуках.

1