2 червня 2021 р. відбувся круглий стіл щодо удосконалення та покращення якості підготовки майбутніх фахівців за участю здобувачів ступеня доктора філософії (phD) очної (денної) форми навчання за спеціальністю 201 Агрономія і молодих вчених Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН України та стейкхолдера, директора ДП ДГ «Правдинське», аспіранта інституту Лось Руслана Миколайовича. На зустрічі також була присутня Кириленко Віра Вікторівна, доктор с.-г. наук, с. н. с., провідний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці, науковий керівник п’яти аспірантів різних форм навчання, серед яких і Лось Р. М.

Руслан Миколайович розповів про наукову та виробничу діяльність господарства «Правдинське», рівень урожайності сортів миронівської селекції. Він зауважив, що згідно основних вимог аграрного ринку праці до фахових працівників та програмних результатів їх навчання за освітньо-науковою програмою (ОНП) підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 201 «Агрономія» необхідно узгоджувати програми підготовки здобувачів ступеня доктора філософії (phD) в умовах виробництва (дуальна освіта)

 

22

Віра Вікторівна підкреслила важливість організації стажування учасників освітнього процесу в умовах виробництва, що підтримали присутні на круглому столі аспіранти та молоді вчені МІП НААН. У кінці зустрічі були запропоновані пропозиції щодо покращення якості підготовки здобувачів вищої освіти та здобуття ними необхідних компетентностей для опанування інноваціями в технологіях та наукових розробках в аграрній галузі.

23