Аспіранти четвертого року навчання при аспірантурі Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН України склали комплексний іспит зі спеціальності 201 – Агрономія.

До 13 серпня 2021 року кожен з аспірантів надав електронний та паперовий варіанти короткого опису дисертаційної роботи (анотація, вступ, методи, результати, висновки) обсягом до 25 сторінок задля перевірки на академічний плагіат і копії публікацій за напрямом дослідження, завірені в ученого секретаря інституту.

Комплексний іспит зі спеціальності 201 – Агрономія приймала комісія під головуванням Кириленко Віри Вікторівни, доктора с.-г. наук, старшого наукового співробітника, головного наукового співробітника лабораторії селекції озимої пшениці та членів комісії: Демидова Олександра Анатолійовича, доктора с.-г. наук професора, члена-кореспондента НААН України, директора Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН, завідувача відділу селекції зернових культур; Гудзенка Володимира Миколайовича, доктора с.-г. наук, старшого наукового співробітника, заступника директора з наукової роботи, завідувача лабораторії селекції ячменю; Кочмарського Валентина Сергійовича, доктора с.-г. наук, старшого наукового співробітника, головного наукового співробітника лабораторії селекції озимої пшениці, директора ДП «ДГ «Еліта» Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН України та секретаря комісії Федоренко Марини Вікторівни, кандидата с.-г. наук, старшого наукового співробітника лабораторії селекції ярої пшениці.

Іспит складали аспіранти очної (денної) форми навчання: Правдзіва Ірина Володимирівна, в. о. завідувачки лабораторією якості зерна; Поліщук Тетяна Петрівна, науковий співробітник лабораторії селекції ячменю; Березовський Денис Юрійович, молодший науковий співробітник лабораторії селекції ярої пшениці та аспірант заочної форми навчання Лісковський Сергій Федорович, президент ПАТ «Украгрохім-холдинг».

Всі аспіранти склали комплексний іспит зі спеціальності 201 – Агрономія на «Відмінно». Бажаємо Вам не зупинятися на досягнутому, нових наукових здобутків, професійного росту, оптимізму, успіхів при підготовці та захисті дисертаційних робіт.

 

111