28 вересня на засіданні спеціалізованої вченої ради Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України відбувся захист дисертаційних робіт наукового співробітника відділу селекції кормових, зернових та технічних культур Інституту кормів і сільського господарства ПоділляНААН Валентини Дмитрівни Тромсюк на тему «Селекційно-генетичні особливості колекційних зразків тритикале озимого за показниками продуктивності та якості зерна» та наукового співробітника відділу кормовиробництва ННЦ «Інститут землеробства НААН» Марини Іванівни Бочарової на тему «Особливості створення вихідного матеріалу для селекції видів пажитниці в умовах Лісостепу України» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Засідання відкрив голова спеціалізованої вченої ради – директор інституту, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН  Олександр Анатолійович Демидов.

Дисертантки доповіли про підсумки власних наукових досліджень та надали конкретні пропозиції науковцям і виробничникам щодо практичного впровадження результатів досліджень.

Науковий керівник Валентини Дмитрівни Тромсюк кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу селекції кормових, зернових колосових та технічних культур Інституту кормів і сільського господарства Поділля НААН Василь Дмитрович Бугайов та науковий керівник Марини Іванівни Бочарової кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Микола Миколайович Батерук позитивно охарактеризували дисертантів та дисертаційні роботи як такі, в яких проведено значний обсяг досліджень та надано практичні рекомендації селекційним установам та насінницьким господарствам.

Схвальні відгуки на дисертаційні роботи надали також офіційні опоненти Валентини Дмитрівни Тромсюкдоктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу селекції сільськогосподарських культур Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН Олександра Петрівна Волощук і кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи з генетичними ресурсами рослин Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН Віктор Кузьмович Рябчун

та офіційні опоненти Марини Іванівни Бочарової доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник селекційно-технологічного відділу Інституту садівництва НААН Валентин Віталійович Москалець і кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу селекції кормових, зернових колосових та технічних культур Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН Василь Дмитрович Бугайов.

На підставі результатів таємного голосування спеціалізована вчена рада Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН присудилаВалентині Дмитрівни Тромсюк та Марині Іванівни Бочаровій науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Завершуючи засідання Олександр Анатолійович Демидов подякував за проведену роботу членам спеціалізованої вченої ради та привітав Валентину Дмитрівну та Марину Іванівну з успішним захистом дисертаційних робіт та побажав наснаги в професійному зростанні і вагомих досягнень у царині аграрних наук.

.