15 грудня у Миронівському інституті пшениці імені В.М. Ремесла НААН України вперше відбулося засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 27.380.001 із захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 201 – Агрономія випускника аспірантури інституту, президента ПАТ «Украгрохімхолдинг» Сергія Федоровича  Лісковського на тему «Формування насіннєвої продуктивності пшениці ярої залежно від елементів технології вирощування в Лісостепу України».

Засідання відкрила голова разової спеціалізованої вченої ради – головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Віра Кириленко, яка представила особисті дані здобувача Сергія Федоровича.

Здобувач доповів про підсумки власних наукових досліджень та надав конкретні пропозиції науковцям і виробничникам щодо практичного впровадження результатів досліджень. Запитання за темою дисертаційної роботи доповідачу поставили члени разової спеціалізованої вченої ради Володимир Гудзенко, Олександр Гуменюк, Наталія Васько, Валентин Москалець і Віра Кириленко.

Схвальні відгуки на дисертаційну роботу надали також офіційні опонентиНаталія Васько,доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії селекції та генетики ячменю Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН України та Валентин Москалець, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник селекційно-технологічного відділу Інституту садівництва НААН України.

Науковий керівник Олександр Демидов, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, директор Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України позитивно охарактеризував здобувача та дисертаційну роботу як така, в якій проведено значний обсяг досліджень та надано практичні рекомендації селекційним установам та насінницьким господарствам.

В обговоренні дисертаційної роботи виступили члени разової спеціалізованої вченої ради Володимир Гудзенко, Олександр Гуменюк, Наталія Васько,Валентин Москалець та Віра Кириленко, які незважаючи на деякі зауваження і побажання надали позитивну оцінку і відзначили наукову та практичну цінність роботи.

На підставі результатів таємного голосування разова спеціалізована вчена рада Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН присудила Сергію Федоровичунауковий ступінь доктора філософії за спеціальністю 201 – Агрономія з галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство.

          Завершуючи засідання Віра Кириленко подякувала за проведену роботу членам разової спеціалізованої вченої ради та привітала Сергія Федоровича з успішним захистом дисертаційної роботи та побажала наснаги в професійному зростанні і вагомих досягнень у царині аграрних наук.

1