На дослідних полях Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України щорічно проводиться фітосанітарний моніторинг посівів озимих і ярих зернових культур на ураження їх збудниками хвороб та чисельності заселення  шкідниками протягом вегетаційного Періоду. Обліки  були проведені під керівництвом директора інституту Олександра Демидова, завідувача відділу насінництва та агротехнологій Андрія Сіроштана, завідувача лабораторії селекції озимої пшениці Олександра Гуменюка, старшого наукового співробітника Юлії Судденко та наукових співробітників Тетяни Мухи і Людмили Мурашко, згідно загальноприйнятих методик, враховуючи поширення хвороб та інтенсивність їх ураження. Проведені обліки підтвердили не високий рівень ураження сортів миронівської селекції збудниками хвороб.

Ураження  сортів пшениці озимої збудником борошнистої роси було в межах 0 -8,0%, септоріозом листя – 0,5 -10,0%, решта хвороб не відмічено.

Поряд із оцінкою стійкості сортів пшениці озимої до хвороб проведено фітосанітарний моніторинг ентомокомплексу посівів. Облік чисельності шкідливої ентомофауни пшениці здійснювали згідно з загальноприйнятими методиками ентомологічних досліджень та спостережень за шкідливими видами, зокрема методом косіння ентомологічним сачком.Значні перепади денних та нічних температур повітря стримують активний розвиток популяції фітофагів. На посівах пшениці озимої виявлено живлення попелиць, хлібних блішок, цикадок. Триває літ злакових мух (чорної пшеничної, шведської та гессенської).Відмічено початок заселення рослин імаго п’явиці, трипса пшеничного та хлібних клопів. Крім комплексу шкідливих комах на посівах пшениці озимої помічена присутність ентомофагів, таких як сонечкосемикрапковета інших супутніх видів, наприклад, ктир. Проведений фітосанітарний моніторингзасвідчив, що чисельність популяції фітофагів пшениціозимої не перевищувала економічний поріг шкідливості.

222