25 травня відбулося розширене засідання вченої ради Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України, на якому було розглянуто фінансово-господарську діяльність підпорядкованих установ Миронівського інституту за 2022 рік та структуру посівів лабораторій та відділів інституту під урожай 2022 року.

Засідання відкрив голова вченої ради – директор інституту, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААНОлександр Демидов.

Директор Носівської СДС МІП, кандидат економічних наук Наталія Буняк, головний агроном ДП «ДГ «Еліта» МІП, кандидат с.-г. наук Людмила Ільченко, заступник директора ДП «ДГ «Правдинське» МІП Микола Смілик, директор ДП «ДГ «Івківці» МІП Валентин Ігнатенко, директор ДП «ДГ «Проскурівка» Сергій Іжевськийдоповіли про підсумки роботи за І квартал 2022 року. Після обговорення членами Вченої ради було ухвалено рішення про затвердження звітів щодо фінансово-господарської діяльності.

Про структуру посівів лабораторій та відділів інституту під урожай 2022 року доповіли завідувач відділу насінництва та агротехнологій, кандидат с.-г наук Андрій Сіроштан, завідувач лабораторії селекції озимої пшениці, кандидат с.-г. наук Олександр Гуменюк, завідувачка лабораторії селекції ярої пшениці, кандидат с.-г. наук Аліна Пірич, заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії селекції ячменю, доктор с.-г наук, с.н.с. Володимир Гудзенко. Після обговорення доповідей членами Вченої ради було ухвалено рішення щодо їх затвердження.

Завершуючи засідання Олександр Демидов подякував за проведену роботу членам Вченої ради та побажав вагомих професійних досягнень та мирного неба.