tomahevska

Обов'язки завідувача виконує

Томашевська Алла Михайлівна

067-913-23-53

e-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

  
      Свою історію підрозділ веде з 20-х рр. минулого сторіччя зі створення секції пристосування (впровадження), яка займалась узагальненням результатів польових досліджень та впровадженням наукових розробок Миронівської дослідної станції, організацією участі в сільськогосподарських виставках. Для широкої популяризації нових сортів та наукових розробок серед агрономів та господарів-селян Миронівська дослідна станція очолила мережу колективних дослідів у селянських господарствах, а також почала випускати науково-популярні брошури, плакати та стінні газети. Пізніше у діяльність з пристосування крім колективних дослідів було введено новий розділ – „мережа кореспондентів-дослідників”, яка передбачала кореспондентсько-листівний метод роботи. Наради кореспондентів-дослідників допомагали правильній організації господарювання в колгоспах. На початку 30-х рр. новоствореною секцією економіки та організації соціалістичного сільського господарства розпочато вивчення ефективності господарювання у колгоспах.

У 1968 р. з реорганізацією станції на Миронівський НДІ селекції та насінництва пшениці створено відділ наукової інформації та впровадження наукових досягнень і передового досвіду у виробництво, куди увійшла і науково-технічна бібліотека, що була організована майже з початку діяльності станції. Відділ займався впровадженням у виробництво районованих сортів селекції інституту, узагальненням передового досвіду вирощування високих урожаїв, питаннями підвищення кваліфікації спеціалістів сільськогосподарського виробництва, організацією лекційної та друкованої пропаганди, зокрема видавництва бюлетеню інституту, проведенням екскурсій, підготовкою матеріалів та експонатів для виставок.

З 1926 р. за майже 90-річний період діяльності підрозділ очолювали П.В. Кузьменко, О.Д. Кондратенко, кандидати сільськогосподарських наук О.С. Кузьменко, Л.О. Животков, В.А. Рочняк, В.Я. Дворник, І.М. Добровольський, В.С. Гірко, кандидат економічних наук Д.Я. Канівець, яка керувала і групою економічною аналізу. Понад 25 років (1985–2011) відділ, до якого належали музей, наукова бібліотека, патентно-ліцензійна група та копіювально-розмножувальна служба, очолював кандидат сільськогосподарських наук Г.Ю. Борсук, потім фахівець з інтелектуальної власності О.В. Петренко. У різний час тут працювали кандидати сільськогосподарських наук М.І. Драніщев В.В. Дудник, В.І. Озірський (редактор), кандидати економічних наук В.І. Бехтєрев, М.В. Душко, завідувач бібліотеки Р.Є. Ремесло та багато інших спеціалістів. Понад 30 років працювали у підрозділі старший патентознавець Л.М. Петренко, редактор Г.П. Кузьмінська, художники О.В. Булевич та В.А. Мельник. lohotyp

Відділ займався науковою, патентно-ліцензійною, виставковою та видавничою діяльністю, координуванням і плануванням науково-дослідних робіт та визначенням їх економічної ефективності, пізніше проводились маркетингові, патентно-кон’юнктурні дослідження. У 1993 р. був зареєстрований «знак для товарів і послуг» Миронівського інституту пшениці (свідоцтво № 1733 від 15.10.1993 р.), розроблений патентознавцем Л.М. Петренко та художницею В.А. Мельник.

З 2013 р. обов’язки завідувача лабораторії виконує економіст А.М. Томашевська, яка працює у підрозділі майже 30 років. У лабораторії працюють також головний економіст Т.В. Олефіренко, молодші наукові співробітники Г.П. Кузьмінська, Л.В. Іванцова, О.В. Іванко.

Основними напрямами діяIMG 0563льності лабораторії є:

– забезпечення захисту прав інтелектуальної власності;

– організація та удосконалення патентно-ліцензійної діяльності; підготовка заявок, отримання охоронних документів і продовження терміну їхньої дії;

– підтримання чинності свідоцтв і патентів на сорти рослин селекції інституту, винаходи та корисні моделі;

– патентно-кон'юнктурні дослідження;

– здійснення комерціалізації і капіталізації об'єктів інтелектуальної власності;kuzminska

– укладання ліцензійних угод з господарствами областей України на використання сортів-інновацій миронівської селекції з науковим супроводом технологій їх вирощування та отримання роялті за інноваційні розробки;

– маркетингові дослідження у сфері інноваційної продукції інституту;

– удосконалення методик економічної та енергетичної оцінки елементів технологій вирощування зернових колосових культур;

       підготовка до видання друкованої продукції та випуск газети МІП «Селекціонер» (редактор Г.П. Кузьмінська);

       переклади наукових матеріалів (перекладач О.В. Іванко);

       ведення інтернет-сайту Миронівського інституту пшениці (Т.В. Олефіренко, Г.П. Кузьмінська, О.В. Іванко);

– реклама та пропаганда наукових розробок інституту: виготовлення виставкових експонатів, підготовка до участі у виставках, конференціях, нарадах різного рівня, проведення екскурсій у музеї (Л.В. Іванцова);

 забезпечення співробітників науковою літературою (завідувач наукової бібліотеки Л.І. Іванцова);

       розширення та поновлення експозиції музею інституту.

ivansova-