P6240526

 

Завідувач – кандидат сільськогосподарських наук

Сіроштан Андрій Анатолійович

тел./факс (045-74) 74-193

098-130-52-53

                                                         E-mail:sirochtan.72@mail.ru

 

Підрозділ створений у 2011 р. об’єднанням відділу насінництва та лабораторії сортових технологій. Новостворений відділ очолив кандидат сільськогосподарських наук А.А. Сіроштан. У 2012 р. відділу насінництва і агротехнологій підпорядкований Волинський опорний пункт, яким з 2009 р. керує кандидат сільськогосподарських наук О.В. Малеончук.

Відділ насінництва, завідувачем якого призначено помічника завідувача станції Ф.П. Сененка, був створений 90 років тому (1925 р.) з метою належної організації насінництва для розмноження та внесення до племінного реєстру нового сорту пшениці озимої Українка 0246. За технологією того часу після дворазового розмноження на так званих очисних полях насіння під назвою „елітне” (за термінологією СНУ) передавалось у насіннєві розсадники. Після реорганізації в 1968 р. Миронівської селекційно-дослідної станції в науково-дослідний інститут були створені відділ насінництва та лабораторія насіннєзнавства. Відділ насінництва очолювали М.А. Говорун (1968–1985), кандидати сільськогосподарських наук В.Я. Дворник (1985–2000), В.П. Кавунець (2000–2011). Над проблемами насінництва та насіннєзнавства в різний час працювали заступник директора інституту з наукової роботи доктор сільськогосподарських наук М.М. Макрушин, кандидати сільськогосподарських наук О.Г. Кизилова, В.А. Рочняк, В.Й. Шелепова, наукові співробітники В.К. Дрич, Л.І. Булгакова, Л.І. Лящук, В.І. Капля та ін. Основні завдання відділу – організація вирощування оригінального насіння сортів зернових, зернобобових, круп’яних та кормових культур, занесених до Держреєстру України, контроль за посівними показниками насіннєвого матеріалу, гарантування покупцям його високої якості. За результатами узагальнених багаторічних досліджень у 2011 р. видано монографію «Насінництво озимої пшениці» за редакцією В.П. Кавунця, що удостоєна премії Національної академії аграрних наук України «За видатні досягнення в аграрній науці».

Лабораторія сортових технологій (колишній відділ агротехніки), що як самостійна структурна одиниця функціонувала до 4 серпня 2011 р., – найдавніший підрозділ не тільки інституту, а й станції, на яку з часу заснування було покладено вивчення продуктивності сівозмін. Ці питання, зокрема, вирішувались постановкою тривалих агротехнічних дослідів, що були закладені на Миронівській станції в 1912 та 1929 рр. За кількістю факторів, що вивчались, обсягом та глибиною досліджень, що проводились, за агрономічним значенням та результативністю довготривалі стаціонарні досліди «Старе дослідне поле 1912 р.» та «Нове дослідне поле 1929 р.» мають унікальне значення у світовій практиці дослідної справи. У 1999 р. лабораторія сортових технологій отримала на агротехнічні довготривалі стаціонарні досліди два сертифікати на членство в міжнародних Світовій та Європейській організаціях Органічних речовин грунту – „GCTE-SOMNET” та „Euro-SOMNET”. Сформовано банк даних стаціонарного досліду „Нове дослідне поле 1929 р.” із систематичним застосуванням добрив і на цій основі розроблено математичні моделі відтворення родючості чорнозему типового.

Відповідно до основних задач станції в 1914 р. розпочала дослідження агрохімічна лабораторія, першим завідувачем якої був О.М. Надєждін (1914–1925), далі В.Д. Манзон, Ю.К. Кудзін, М.Г. Гупало, С.Г. Гупало, А.І. Шевченко (1967–1984). У 1984 р. лабораторію агрохімії приєднали до відділу агротехніки.

PB140362Відділ рільництва (землеробства, агротехніки, агротехніки і механізації кукурудзи) в різний час очолювали О.К. Філіповський (1918–1929), А.І. П’ятенко (1929–1930), І.К. Бобир (1931–1932), О.М. Надєждін (1932–1941), Г.Д.Безвусий (1944–1945), С.В. Сухобрус (1946–1947 та 1963–1966), М.Г. Гупало (1952–1963). З утворенням Миронівського інституту підрозділ (відділ агротехніки і гербіцидів; відділ сортової агротехніки; лабораторія сортових технологій) в різні роки очолювали кандидати сільськогосподарських наук В.К. Блажевський (1969–1972) та В.Ф. Сайко (1973–1983) – в майбутньому доктори сільськогосподарських наук, професори, О.Я. Степаненко (1983–1986), М.А. Ільченко (1986–1994), А.І. Шевченко (1994–2000 та 2005–2006), В.І. Русанов (2000–2005 та 2009–2011).

За 100 років науковцями розроблено та рекомендовано виробництву диференційований обробіток грунту в сівозміні; роздрібне застосування азотних добрив; прийоми підвищення стійкості пшениці озимої до вилягання шляхом обробки посівів ретардантами; ресурсозберігаючі технології вирощування пшениці озимої, пшениці ярої, ячменю ярого для умов Лісостепу; різноротаційні сівозміни, встановлено їхній вплив на продуктивність культур; інноваційні бізнес-проекти щодо високоефективних технологій вирощування сортів-інновацій пшениці м’якої озимої та ярої миронівської селекції. За розробку та впровадження у виробництво сортової агротехніки озимої пшениці миронівських сортів директор інституту академік В.М. Ремесло та завідувач відділу агротехніки В.Ф. Сайко в 1977 р. удостоєні Державної премії УРСР у галузі науки і техніки, видано монографію «Сортовая агротехника пшеницы».

Нині завданням відділу насінництва та агротехнологій  є:

– вивчення посівних якостей та біологічних показників, гетероспермії насіння, процесів післязбирального дозрівання насіння пшениці озимої та ярої, визначення анатомо-морфологічних тестів прогнозування біологічних властивостей насіння;

– дослідження щодо підвищення насіннєвої продуктивності пшениці озимої і ярої та покращення посівних якостей і врожайних властивостей насіння;

– розробка технологій вирощування високоврожайного насіння пшениці озимої та ярої;

– ведення первинних ланок насінництва зернових культур миронівської селекції;

        впровадження нових сортів у виробництво;

забезпечення високоякісним посівним матеріалом господарств різних форм власності.

Нині під керівництвом завідувача відділу А.А. Сіроштана сумлінно працюють кандидат сільськогосподарських наук О.В. Малеончук, наукові співробітники Д.Ю. Дубовик, В.Ю. Судденко, О.І. Костюченко, лаборанти В.І. Дергачова, Н.М. Пенькова, техніки Т. П. Петриченко, С. І. Білоус, Л. І. Кляченко, В. І. Гейко.P6230523

-