1

Завідувач – кандидат сільськогосподарських наук

Сіроштан Андрій Анатолійович

098-130-52-53

 

Підрозділ створений у 2011 р. об’єднанням відділу насінництва та лабораторії сортових технологій. Новостворений відділ очолив кандидат сільськогосподарських наук А.А. Сіроштан. У 2012 р. відділу насінництва і агротехнологій підпорядкований Волинський опорний пункт, яким з 2009 р. керує кандидат сільськогосподарських наук О.В. Малеончук.
Відділ насінництва створений у 1925 р., коли постало питання про насінництво нового сорту озимої пшениці Українка 0246. Перший завідувач – Ф. П. Сененко, помічник завідувача станції. А взагалі насінницьку роботу на Миронівській дослідній станції розпочато в 1918 р. з вирощування в селекційному відділі маточного насіння цукрового буряку.
Майже 20 років відділом керував М. А. Говорун (1968–1985), В. Я. Дворник (1985–2000) – кандидат сільськогосподарських наук. У 2000–2011рр. підрозділ очолював кандидат сільськогосподарських наук В. П. Кавунець – лауреат премії НААН України «За видатні досягнення в аграрній науці» (2011 р.).
Відділ проводив первинне насінництво для виконання планів держзамовлень на насіння нових сортів селекції інституту та забезпечення базових господарств високоякісним насіннєвим матеріалом і науково-практичною допомогою у вирощуванні стабільних урожаїв зернових культур. Спільно з іншими підрозділами розроблялось агроекологічне та організаційно-економічне обґрунтування розміщення насінництва в Україні.
Сьогодні стратегічний напрям діяльності – організація вирощування оригінального насіння сортів зернових культур миронівської селекції, внесених до Держреєстру України. У відділі розроблено методики прискореного виробництва насіння еліти нових сортів озимої пшениці, вивчаються й рекомендуються виробництву сучасні технології вирощування високоврожайного насіння, зокрема технології виробництва насіння озимої пшениці у Правобережному Лісостепу України. 
Наукові дослідження спрямовані на вивчення впливу екологічних чинників і різних антропогенних факторів на формування посівних та врожайних властивостей насіння пшениці озимої та ярої, підвищення посівних якостей та врожайних властивостей насіннєвого матеріалу та гарантування покупцям його високої якості відповідно до Держстандарту.
2
Науковці відділу активно співпрацюють з базовими господарствами, з якими укладено ліцензійні угоди на використання насіння розсадників розмноження нових сортів, надання наукового супроводу щодо їх вирощування та підготовки насіння до реалізації. Щороку в різних областях України закладаються демонстраційні полігони з метою ознайомлення зерновиробників з новими миронівськими сортами.
У складі відділу насінництва Волинський опорний пункт, створений в 1996 р. (село Устилуг Володимир-Волинського району), який очолює старший науковий співробітник відділу насінництва МІП кандидат сільськогосподарських наук О. В. Малеончук. Основні завдання ВОП – розмноження нових сортів миронівської селекції та виробництво насіння вищих репродукцій; планові агротехнічні досліди.
Лабораторія агротехнології (колишній відділ агротехніки) є правонаступницею колишнього відділу агротехніки – найстарішого підрозділу не тільки інституту, а й станції.
Відповідно до основних задач станції в 1914 р. розпочала дослідження агрохімічна лабораторія,
першим завідувачем якої був О.М. Надєждін (1914–1925), далі В.Д.Манзон, Ю.К. Кудзін, М.Г. Гупало, С.Г. Гупало, А.І. Шевченко (1967–1984). У 1984 р. лабораторію агрохімії приєднали до відділу агротехнік

5

За 100 років науковцями розроблено та рекомендовано виробництву диференційований обробіток грунту в сівозміні; роздрібне застосування азотних добрив; прийоми підвищення стійкості пшениці озимої до вилягання шляхом обробки посівів ретардантами; ресурсозберігаючі технології вирощування пшениці озимої, пшениці ярої, ячменю ярого для умов Лісостепу; різноротаційні сівозміни, встановлено їхній вплив на продуктивність культур; інноваційні бізнес-проекти щодо високоефективних технологій вирощування сортів-інновацій пшениці м’якої озимої та ярої миронівської селекції. За розробку та впровадження у виробництво сортової агротехніки озимої пшениці миронівських сортів директор інституту академік В.М. Ремесло та завідувач відділу агротехніки В.Ф. Сайко в 1977 р. удостоєні Державної премії УРСР у галузі науки і техніки, видано монографію «Сортовая агротехника пшеницы.
7

3

Нині діяльність лабораторії пов’язана з розробкою елементів технології вирощування у Правобережному Лісостепу  нових сортів та перспективних ліній зернових ко Нині під керівництвом завідувача відділу А.А. Сіроштана сумлінно працюють кандидати сільськогосподарських наук О.Л. Дергачов, О. А. Заїма, О. В. Малеончук, науковий співробітник Д.Ю. Дубовик, лаборанти В.І. Дергачова, Н.Н. Пенькова; техніки Л. І. Клянченко, Ю. В. Коваль.лосових культур миронівської селекції, а саме: досліджується продуктивність сортів за різних попередників і строків сівби (пшениця м’яка озима), фонів мінерального живлення та норм висіву насіння (ярі ячмінь та пшениця), випробовується ефективність застосування засобів захисту рослин.