DSC 3649

 Завідувач – кандидат сільськогосподарських наук

 

Юрченко Тетяна Василівна

067-495-05-38, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Зі створенням на базі Миронівської станції науково-дослідного інституту було розпочато дослідження у нових напрямах, для чого було створено лабораторії фізіології стійкості рослин (1967 р.), спеціальної генетики і гетерозису пшениці (1971 р.), біохімії (1973 р.) та відділ біотехнології селекційного процесу (1986 р.). Але перші досліди з культивування тканин пшениці invitro було розпочато наприкінці 70-х рр. ХХ ст. у лабораторії генетики. З метою прискорення селекційного процесу та моделювання для селекційних цілей параметрів зовнішнього середовища в умовах штучного клімату в 1980 р. вводиться в експлуатацію станція штучного клімату (фітотрон), технологічну схему якої було розроблено за участі завідувача відділу фізіології рослин кандидата сільськогосподарських наук Ю. П. Шаліна. Енергозатратний фітотронно-тепличний комплекс, який був найбільшим у Європі, діяв до початку 2000-х рр.

 

2kpopia

У відділі розроблено ряд біотехнологій (отримання гібридів пшениці з дикими та ендемічними видами злаків, ембріокультури, культури молодих суцвіть та мікроклонального розмноження, багатоступеневу схему клітинної селекції зернових колосових культур на стійкість до стресових факторів), а також технології скринінгу генотипів пшениці в культурі in vitro, індукції, культивування та скринінгу суспензійної культури пшениці, хімічного та фізичного мутагенезу in vitro. Методом клітинної селекції отримано цінний вихідний матеріал тритикале та пшениці. Проводиться також інтрогресивна гібридизація для розширення генетичного різноманіття пшениці м’якої озимої. Створеноко лекцію зразків з високим рівнем стійкості проти хвороб і підвищеними показниками якості зерна.

 

Розроблено схеми створення морозостійкого селекційного матеріалу пшениці м’якої озимої, в результаті чого отримано донори морозостійкості. Проводяться масова оцінка селекційних зразків пшениці та ячменю за адаптивними ознаками (морозо-, посухостійкість).

 

Основними напрямами досліджень відділу біотехнології,

генетики і фізіології є:

 

8 kopia

– створення нових інтрогресивних форм та удосконалення способів їх отримання і стабілізації;
– ведення клітинної селекції на стійкість до несприятливих факторів середовища;

– розробка елементів біотехнології селекційного процесу зернових культур (пшениці, ячменю, тритикале);

– вивчення фізіолого-біохімічних складових формування морозо-, зимостійкості, посухостійкості зернових;

– розробка та вдосконалення методів добору високоадаптивного стресостійкого вихідного матеріалу зернових;

– застосування молекулярних білкових маркерів в селекції та насінництві зернових;

– моніторинг стану посівів упродовж вегетації.

 

 

 

 

  

7 kopia

 

 

Результати досліджень неодноразово представлені співробітниками відділу на Міжнародних науково-практичних конференціях та опубліковані в провідних фахових вітчизняних і закордонних виданнях, що входять до науково-метричних баз Scopus та Web of Science. Найбільш вагомі розробки відділу захищено дев’ятьма патентами на корисну модель.

 

 

 

 

Над освоєнням, удосконаленням і розробкою інноваційних методів біотехнології, генетики і фізіології рослин працюють  завідувач    відділу    кандидат   сільськогосподарських  наук  Т.В.  Юрченко,  головний  науковий співробітник доктор біологічних наук,   професор Т.В. Чугункова, старший науковий співробітник   кандидат біологічних наук С.В. Пикало, науковий співробітник кандидат сільськогосподарських  наук М.В. Харченко   молодший    науковий    співробітник Н.І. Прокопік, лаборант Л.І. Гедзун та технік О.Я. Омельченко.

 

 

10kpopia1

Обладнання та прилади для проведення  біотехнологічних досліджень .pdf