maleonchyk

 

Завідувач –кандидат сільськогосподарських наук

Малеончук Олександр Васильович

Волинський опорний пункт Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН (ВОП) був створений в 1996 р. на базі науково-дослідного селянсько-фермерського господарства Є.Й. Колача (село Ізов Володимир-Волинського району Волинської області) з метою екологічного вивчення сортів сільськогосподарських культур миронівської селекції, технологій їх вирощування та ведення насінництва для Західного регіону України. У користуванні 31,7 га орної землі. На договірних умовах використовується матеріально-технічна база науково-дослідного селянсько-фермерського господарства Є.Й. Колача. P7010007

У 1996–2009 рр. завідувачем Волинського опорного пункту МІП був керівник господарства Є.Й. Колач. З  2009 р. ВОП очолює кандидат сільськогосподарських наук О.В. Малеончук. Крім завідувача у штаті ВОП головний агроном та бухгалтер. P6140284Для виконання покладених на опорний пункт завдань на договірних умовах залучаються наймані працівники. До 2012 р. ВОП входив до складу лабораторії екологічної селекції озимої пшениці, з 2012 р. підпорядковується відділу насінництва та агротехнологій Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла.

Діяльність ВОП спрямована на визначення адаптивних властивостей та сортової реакції пшениці озимої і ярої та ячменю озимого і ярого у грунтово-кліматичних умовах Західного регіону України та впровадження нових перспективних сортів миронівської селекції в цьому регіоні.

Основні завдання Волинського опорного пункту МІП:

– екологічне та виробниче випробування районованих і перспективних миронівських сортів пшениці озимої і ярої та ячменю озимого і ярого;

– розмноження нових сортів миронівської селекції;

– проведення планових агротехнічних дослідів;

– виробництво насіння вищих репродукцій (супереліта, еліта) з метою його подальшої реалізації;

– розробка рекомендацій, спрямованих на вдосконалення ведення первинного та елітного насінництва зернових культур.P7010029-