vustup pukala14–18 вересня у старовинному місті Чернівці на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбулися X Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів» та асоційований з конференцією симпозіум «Геном рослин VII», присвячений 75-річчю від дня народження академіка НААН України, доктора біологічних наук Ю.М. Сиволапа. Конференцію організовано Українським товариством генетиків і селекціонерів (УТГіС) імені М.І. Вавилова спільно з ЧНУ за сприяння і підтримки Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.

Програма конференції передбачала пленарні засідання, а також роботу шести секцій: «Прикладна генетика і селекція. Історія біології», «Генетика людини та медична генетика», «Молекулярна генетика та геноміка рослин», «Аналіз та оцінка генетичних ресурсів», «Молекулярні та клітинні біотехнології», «Структурна біоінформатика та протеоміка рослин».

До початку конференції було видано два чергові томи (Т.16, Т.17) збірника наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів», в яких узагальнено теоретичні досягнення та практичні надбання провідних українських та зарубіжних учених. Видані праці охоплюють широкий спектр наукових досліджень і сприятимуть подальшому розвитку теоретичних основ загальної, молекулярної, біохімічної, медичної, еволюційної генетики, селекції тварин, рослин, мікроорганізмів як в Україні, так і в інших країнах. У роботі конференції взяли участь біологи, медики, аграрії з України, Білорусі та Азербайджану. Були зареєстровані учасники, які представляли організації провідних наукових центрів Києва, Мінська, Баку, Харкова, Вінниці, Дніпропетровська, Тернополя, Умані, Одеси, Львова, Білої Церкви.

Із вступною доповіддю з нагоди відкриття конференції виступив голова Оргкомітету, президент УТГіС член-кореспондент НАН України В.А. Кунах, завідувач відділу генетики клітинних популяцій ІМБіГ НАНУ, який привітав учасників конференції і побажав їм плідної роботи.З вітальним словом виступив також перший проректор ЧНУ заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,доктор фізико-математичних наук, професор Р.І. Петришин, який коротко охарактеризував роль університету в підготовці спеціалістів за сучасними напрямами науки, зупинився на ключових моментах історії становлення університету. Дуже цікавим було художнє привітання гостей студентами установи, які порадували присутніх чарівним співом.

Під час конференції хвилиною мовчання пом’янули науковців, які пішли з життя: Ю.М. Сиволапа – видатного ученого генетика і біотехнолога, доктора біологічних наук, професора, академіка НААН України, заслуженого діяча науки і техніки України, та В.А. Труханова – відомого генетика, одного із засновників і активного члена товариства, кандидата біологічних наук. Окреслюючи у своїй доповіді біографію та життєвий шлях Ю.М. Сиволапа, Н.Е. Волкова (СГІ – НЦНС) наголосила, що пам’ять про цю велику людину назавжди збережеться у пам’яті і серцях його вдячних учнів, колег та усіх, хто мав щастя його знати і працювати з ним поряд.

А.І. Опалко, професор кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології Уманського національного університету садівництва, відмітив великий внесок Грегора Менделя у розвиток експериментальної генетики. Доповідач підкреслив, що закони спадковості, відкриті Менделем, заклали основи становлення генетики як самостійної науки.

Р.А. Волков, доктор біологічних наук, професор розповів про життя американського біохіміка, члена Національної Академії наук СШАЕрвіна Чаргаффа, який народився в Чернівцях. Головне відкриття цього вченого, що залишило в науці неоцінений внесок, базується на тому, що кількість аденіну в молекулі ДНК дорівнює кількості тиміну, а кількість гуаніну – кількості цитозину. Таким чином, стали відомі всі компоненти молекули ДНК і багато що про їхню взаємодію, тож світу залишалося логічним мисленням звести ці деталі воєдино так, щоб вийшла структурна формула ДНК.

На пленумі Ради УТГіС президент товариства В.А. Кунах виступив з доповіддю «Підсумки роботи Президії товариства за період 2014–2015 років та головні завдання діяльності на 2016 рік». Усі поставлені на 2015 рік завдання в основному виконані. Роботу Товариства визнано задовільною. Пленум прийняв рішення про проведення наступної XІ Міжнародної конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів». Значну увагу було приділено роботі Ради та Президії Товариства з обласними відділеннями, а також йшлося про підвищення вимог до наукових статей, що друкуються у збірнику наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів».

На засіданні секції «Молекулярні та клітинні біотехнології» було заслухано та обговорено 10 доповідей. Представник Миронівського інституту пшениці молодший науковий співробітник відділу біотехнології селекційного процесу Сергій Пикало у доповіді «Цитогенетичні особливості калюсних культур тритикале озимого за дії осмотичного стресу» охарактеризував дію сублетальної концентрації маніту на цитогенетичну структуру клітинних популяцій калюсних культур тритикале та регенерантів із них. Особливості цитогенетичної мінливості клітинних культур тритикале за дії осмотичного стресу на сьогодні практично не досліджені. Тому їх вивчення сприятиме встановленню специфічних генетичних механізмів, що обумовлюють мінливість у процесі клітинної селекції та отримання осмотолерантних форм. За повідомленням доповідача, серед отриманих рослин-регенерантів тритикале переважну більшість складали еуплоїди, що свідчить про селективну перевагу гексаплоїдних клітин до морфогенезу.

Для учасників крім екскурсії містом Чернівці було організовано незабутню екскурсію до міста Хотин – одного з найстаровинніших міст України, яке вважають одним з чудес світу. Досвідчений екскурсовод детально окреслив історію будівництва Хотинської фортеці, а також розповів багато легенд та загадок, які криє в собі ця велична споруда.

Таким чином, упродовж роботи конференції було представлено та обговорено наукові доповіді, в яких висвітлено результати фундаментальних досліджень з актуальних напрямів сучасної генетики, селекції, еволюції, біотехнології, молекулярної біології. На заключному засіданні підбито підсумки стану та перспектив розвитку сучасних напрямів генетики, селекції, біотехнології, а також еволюційної теорії й історії біології. Відзначено високий рівень як наукових доповідей, так і організації та проведення конференції. Учасники висловили глибоку вдячність оргкомітетові. Кращі доповіді відзначено почесними грамотами, дипломами та заохочувальними призами.

Учасник конференції С. Пикало

2Реєстрація учасників 1 20150915 091644Конференцію відкриває Президент УТГіС  В.А. Кунах4Художнє привітання від студентів5-6Виступає Бурденюк-Тарасевич Л. А. 7Пленарне засідання, виступає Кучук М.3 20150915 1142231Спілкування з президентом УТГіС  В.А. Кунахом4 20150915 1143221Президент УТГіС  В.А. Кунах (в центрі) з азербайджанськими вченими з Інституту ботаніки НАН Азербайджану (м. Баку)5 20150915 150535З професором Л.А. Бурденюк-Тарасевич (Білоцерківська СДС)11Науковці із Азербайджану12Бесіда з науковцями із АзербайджануvhodБіля входу в університет20150914 133725-20150914 134013-20150918 121736-exkyrsiiaНа екскурсії20150914 150256-20150917 141013-20150917 142048-20150917 142935-