demydov

  Завідувач – доктор сільськогосподарських наук,

старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН

Демидов Олександр Анатолійович

Нинішньої структури відділ набув у 2014 р.

У 2015 р. відділ селекції зернових культур очолив доктор сільськогосподарських наук Олександр Анатолійович Демидов.

У складі відділу 5 лабораторій:

 Лабораторія селекції озимої пшениці

Лабораторія селекції ярої пшениці

Лабораторія селекції ячменю

агротехнологіЙ

                                                                      Лабораторія якості зерна

rykaВідділ селекції зернових культур – один з найстаріших підрозділів інституту. У 2015 р. виповнюється 100 років від часу, коли на Центральній (Миронівській) дослідній станції був створений селекційний відділ. Але робота із сільськогосподарськими культурами на Центральній станції розпочалася в 1912 р. з сортовипробування озимих пшениць. До 1948 р. відділ очолювали спеціалісти-селекціонери Казимир Францович Мурашко, Іван Максимович Єремеєв (пізніше працював у системі ВІР під безпосереднім керівництвом директора ВІР М.І. Вавилова, доктор сільськогосподарських наук, дійсний член ВАСГНІЛ), Андрій Макарович Фейцаренко, Іван Архипович Тимченко, Євген Терентійович Варениця (пізніше працював у НДІ зернового господарства Нечорноземної зони в Підмосков’ї, доктор біологічних наук, член-корреспондент ВАСГНІЛ). Понад 35 років відділом керував академік АН СРСР та ВАСГНІЛ Василь Миколайович Ремесло (1948–1983), майже 20 років – кандидат (з 1997 р. доктор, професор) сільськогосподарських наук Леонід Олександрович Животков (1983–2000). З 2000 по 2014 рр. в різний час відділом завідували кандидат (з 2008 р. доктор) сільськогосподарських наук Володимир Анатолійович Власенко (нині завідувач кафедри захисту рослин Сумського національного аграрного університету, професор), доктор сільськогосподарських наук Володимир Іванович Дубовий (нині завідувач кафедри загальної екології Житомирського національного аграрного університету, професор), кандидат (з 2013 р. доктор) сільськогосподарських наук Валентин Сергійович Кочмарський.

 До війни селекційний відділ займався селекцією і насінництвом озимої пшениці, вівса, проса, сочевиці, конюшини та вирощуванням елітного насіння ячменю, озимого жита, гречки, гороху, квасолі. Після війни до відділу селекції входили групи сірих хлібів, вівса та ячменю, круп’яних культур, кормових трав, пізніше – група селекції кукурудзи. Згодом селекцію деяких культур було припинено, а групи ячменю та ярої пшениці стали самостійними лабораторіями. Селекцією озимої пшениці займався окремий відділ, у складі якого були лабораторія селекції інтенсивних сортів озимої пшениці, лабораторія міжнародних селекційних досліджень, лабораторія генетики пшениці та інтродукційно-карантинний розсадник, метою діяльності якого було розширення генофонду пшениці і ячменю для використання в селекційному процесі.                                                         pole                      

У 70–80-х роках у складі відділу були опорні пункти та селекційні підрозділи Миронівського НДІ селекції та насінництва пшениці, розташовані в різних озимосіючих регіонах СРСР: Московський (Домодєдовський район) і Волгоградський опорні пункти, Алтайський відділ селекції (м. Барнаул) та лабораторія селекції і насінництва при Карабаликській дослідній станції (Кустанайська область Казахстану). Їхнім завданням було створення високопродуктивних, морозо-, зимостійких сортів озимої пшениці для районів Нечорноземної зони Росії, Алтайського краю, Сибіру та Північного Казахстану. У 1996–2012 рр. до складу лабораторії екологічної селекції входив Волинський  опорний пункт. За час діяльності Миронівської станції та інституту створено і передано на державне сортовипробування понад 200 сортів озимої та ярої пшениці, озимого та ярого ячменю, серед яких шедеври світової cелекції – сорти пшениці озимої Украkolosїнка і Миронівська 808.  

Основні напрями наукової діяльності відділу:                                                                       – розробка теоретичних основ селекції, в тому числі з використанням методів біотехнології;                                                                                                                                            – створення сортів-інновацій озимої та ярої пшениці, озимого та ярого ячменю з високим генетичним потенціалом продуктивності, підвищеною стійкістю до екстремальних умов довкілля та генетично обумовленою високою якістю зерна;                                                                                                                       – селекція на імунітет, дослідження фізіологічних, біохімічних і генетичних основ продуктивності, морозостійкості, посухостійкості, а також підвищення якості зерна.

lol