Вступні іспити 2017

до аспірантури Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН

Згідно з наказами директора МІП О.А. Демидова про організацію і проведення вступних іспитів до аспірантури на основі рішення Вченої ради МІП від 21 серпня 2017 р. було призначено комісії і встановлено строки складання іспитів: з 4 вересня по 9 вересня.

3

1. Приймальна комісія:

Голова комісії: Демидов О. А., д. с.-г. н., член-кор. НААН України, директор інституту, зав. відділу селекції зернових культур.

Члени комісії:

Волощук Г. Д., к. біол. н., вчений секретар інституту;

Федоренко І. В., к. с.-г. н., ст. н. с. лабораторії селекції ярої пшениці;

Вологдіна Г. Б., к. с.-г. н., ст. н. с. лабораторії селекції озимої пшениці;

Сірик О. В., завідувач відділу кадрів.

2. Екзаменаційні комісії під головуванням заступника директора інституту з наукової роботи, завідувача лабораторії селекції ячменю к. с.-г. н. Гудзенка В. М. та членів комісії:

– Селекція і насінництво польових культур:

Чугункова Т. В. – д. с.-г. н., професор, головний н. с. відділу біотехнології, генетики і фізіології;

Кириленко В. В. – д. с.-г. н., провідний н. с. лабораторії селекції озимої пшениці.

– Іноземна мова:

Борщавецька В. Д. – к. педагог. н., доцент, декан факультету права і лінгвістики, ДВНЗ Білоцерківський національний аграрний університет;

Шмирова О. В. – к. педагог. н., доцент, ст. викладач англійської мови каф. іноземних мов ДВНЗ Білоцерківський національний аграрний університет.

– Додаткове вступне випробування для вступників з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, що зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста):

Коломієць Л. А. – к. с.-г. н., провідний н. с. лабораторії селекції озимої пшениці;

Кавунець В. П. – к. с.-г. н., провідний н. с. відділу насінництва.

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури була наступною: випробування з фаху (селекція і насінництво), іноземна (англійська) мова та додаткове випробування (співбесіда).

Відповідно до наказу НААН № 209-к від 15.08.2017 р. обсяги прийому до аспірантуриМиронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН Українина 2017 р. за державним замовленням становлять 3 особи на денну форму навчання. До вступу в аспірантуру за спеціальністю 201 «Агрономія» спеціалізація «Селекція і насінництво – 06.01.05» подали заяви Березовський Денис Юрійович, Поліщук Тетяна Петрівна,Правдзіва Ірина Володимирівна, Заболотний Віктор Іванович, Лісковський Сергій Федорович.

1

2

Приймальна комісія розглянула вчасність подання документів та їх відповідність «Правилам прийому на 2017 рік», затверджених рішенням Вченої ради наукової установи (МІП) від 22 серпня 2017 р. (протокол № 5) і надала допуск до складання вступних випробувань.

4

6

Іспити були проведені своєчасно і на високому рівні, вступники продемонстрували глибокі знання зі спеціальності (всі склали на «відмінно»), достатній рівень підготовки з іноземної мови, відповідально ставилися до співбесіди. За результатами вступних випробувань та нарахування додаткових балів відповідно до Правил прийому було рекомендовано зарахувати за планом прийому до аспірантури Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН України у 2017 році коштом державного бюджету таких осіб:

очна (денна) форма навчання:

  1. Березовського Дениса Юрійовича: 201 – Агрономія;
  2. Поліщук Тетяну Петрівну: 201 – Агрономія;
  3. Правдзіву Ірину Володимирівну: 201 – Агрономія.

Рекомендувати до зарахування в аспірантуру на заочну форму навчання коштом фізичних і юридичних осіб (на умовах контракту):

  1. Заболотного Віктора Івановича: 201 – Агрономія;
  2. Лісковського Сергія Федоровича: 201 – Агрономія.

Цю пропозицію було розглянуто Президією НААН, яка дала згоду на зарахування вищевказаних осіб до навчання в аспірантурі МІП, про що свідчить лист-погодження.

12

Таким чином, вступна компанія до аспірантури МІП проведена успішно. Цим завдячуємо командній роботі адміністрації на чолі з Олександром Анатолійовичем, який впевнено вів колектив до втілення своєї мрії, а також – високому професіоналізму та ентузіазму викладацького складу, відповідальності та рішучості самих вступників.

Вдалий початок зобов’язує сміливо дивитися вперед і впевнено просуватися звивистим шляхом наукового Пізнання, безстрашно вести корабель Дослідництва у бурхливому океані Можливостей, Закономірностей, Теорій і Постулатів, гідно зустрічати перепони у безкраїх просторах Досліджень, підкорювати вершини Істини, опановувати нові Знання, захоплено відкривати нові Обрії! Щиро вітаємо наших перших аспірантів – Ірину і Тетяну, Віктора, Дениса та Сергія і від усього серця зичимо вагомих наукових здобутків на щедрій Науковій Ниві! Летіть вільно на крилах Натхнення вперед, сміливо використовуйте Розум, Інтуїцію Вченого, наполегливо ідіть до Мети!

13

 

Чекаємо перших успішних захистів Ваших дисертаційних робіт у спеціалізованій раді нашого інституту. Ми вже маємо вдалий досвід, адже минулого року та на початку 2017-го наші науковці успішно захистили 1 докторську та 7 кандидатських дисертацій.

                      Завідувач аспірантури Г.Б. Вологдіна