Publishing  Publishing

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЕЦІАЛІЗОВАНУ 

ВЧЕНУ РАДУ

 СКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ