zav

 

Обов’язки завідувача виконує

Муха Тетяна Іванівна

тел.: 068 622 21 68

Планомірні наукові дослідження з виявлення хвороб та шкідників сількогосподарських культур розпочато з організацією на Миронівській дослідній станції в 1924 р. фітопатологічної та ентомологічної секцій на базі Смілянської міколого-ентомологічної станції Цукротресту, що поклали початок теперішньому відділу захисту рослин. Але перші такі дослідження на Миронівській станції провів на початку 20-х рр. міколог Київської станції з боротьби зі шкідниками рослин при „Южно-Русском Обществе Поощрения Земледелия” С.А. Смірнов, який пізніше (1928–1941 рр.) очолював секцію фітопатології Миронівської станції і викладав у Маслівському інституті селекції і насінництва. Першим завідувачем секції фітопатології був Володимир Павлович Муравйов (1924–1928) – в майбутньому видатний спеціаліст в цій галузі, професор, член-кореспондент АН УРСР, секції ентомології – Іван Володимирович Ліндеман (1924–1941). Вони також викладали в Маслівському інституті селекції і насінництва.Усе своє життя від заснування секції ентомології в 1924 р. до виходу на заслужений відпочинок у 1967 р. працював на Миронівській станції старійшина відділу захисту рослин ентомолог Микола Олександрович Кузьмін,zahyst ros який очолював відділ у 1948–1967 рр. (вивчав динаміку розповсюдження шкідників, а також методи боротьби з ними, зокрема хімічними препаратами) та водночас виконував обов’язки вченого секретаря станції. Понад 20 років viddil(1969–1991) відділ захисту рослин очолював фітопатолог кандидат біологічних наук Віктор Гордійович Новохатка (розробка сучасних методів досліджень, оцінки і добору селекційного матеріалу з комплексною стійкістю проти 4–5 хвороб). У 1993–2014 рр. колективом керувала учениця В.Г. Новохатки кандидат (з 2012 р. доктор) сільськогосподарських наук Ганна Миколаївна Ковалишина (вивчення генетичних ознак стійкості проти хвороб, впроваджено у виробництво наукові розробки з питань хімічного захисту посівів озимих і ярих зернових культур від шкідливих організмів). Нині підрозділ очолює фітопатолог Тетяна Іванівна Муха, яка працює у відділі захисту рослин понад 30 років.

У різний час у відділі працювали ентомологи та фітопатологи, багато з яких є авторами наукових розробок у царині захисту рослин. Окрім завідувачів до славної плеяди науковців-старійшин відділу входять ентомологи І.Ф. Безверхий (20–30-і рр., автор механічного метода боротьби з буряковим довгоносиком), І.З. Кривов’яз (1968–1914) – разом з В.Г. Новохаткою є співавтором системи захисту озимої пшениці від прихованостеблових шкідників, а також фітопатологи С.Є. Грушовий (30-і рр.), Б.М. Дубиневич (автор однофазного способу термічного знезаражування посівного матеріалу ячменю та пшениці), який працював у відділі понад 40 років (1929–1972), Л.І. Мочалова (майже 25 років, 1964–1988), кандидат сільськогосподарських наук О.М. Борисенко (17 років), Г.П. Марусич (понад 35 років), а також О.М. Черемха, Л.П. Мельнікова, Л.О. Головатюк, В.О. Заболотня, кандидат біологічних наук С.І. Тимоха та багато інших науковців-захисників.

zahЗа 90 років діяльність відділу проводилась і проводиться нині у широкому діапазоні: від вивчення шкідників цукрового буряку, збудників кагатної гнилі, ураження зернових культур сажкою (або зоною) у 20–30-і рр. до дослідження стійкості вихідного матеріалу пшениці проти збудників різних видів сажки, іржі, борошнистої роси, кореневих гнилей, септоріозу, фузаріозу колосу та різних груп шкідників у наш час. Співробітники відділу є співавторами близько 30 сортів озимої та 10 – ярої пшениці. Досконало вивчаються агротехнічні прийоми, що сприяють обмеженню чисельності шкідників, а також ефективність нових протруйників, фунгіцидів та інсектицидів.

Основні напрями наукових досліджень на перспективу:zahyst r

– вивчення генетики ознаки стійкості проти збудників основних хвороб пшениці озимої у колекційних сортозразків;

– пошук джерел стійкості проти хвороб та шкідників пшениці;

– створення на цій основі вихідного селекційного матеріалу пшениці озимої, стійкого проти збудників основних хвороб (борошниста роса, бура іржа, септоріоз листя, кореневі гнилі, фузаріоз колосу, тверда сажка);

– вивчення механізмів стійкості перспективних і нових сортів проти шкідливих організмів;

– вивчення біології збудників хвороб, їх природних популяцій та колекційних сортозразків, районованих і перспективних сортів пшениці озимої на роздільних штучних інфекційних фонах збудників хвороб;

– вивчення збудників хвороб насіння пшениці озимої;

– вивчення впливу абіотичних факторів на розвиток хвороб та шкідників;

– вивчення агротехнічних прийомів щодо обмеження чисельності шкідників та нових протруйників, фунгіцидів і інсектицидів з метою виявлення серед них найбільш ефективних проти збудників основних хвороб на певних фазах розвитку рослин;

zahystC 1173– удосконалення технологій вирощування озимої і ярої пшениці шляхом застосування нових елементів хімічного захисту від хвороб та шкідників.

Нині над проблемами фітопатології та ентомології працюють в.о. завідувача Т.І. Муха, головний науковий співробітник доктор сільськогосподарських наук Г.М. Ковалишина, наукові співробітники Л.А. Мурашко, О.А. Заїма, Ю.М. Судденко.

 

 

 

 

 

 

-