Publishing  Статут Національної академії аграрних наук України 
 Publishing  Статут Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України
 Publishing

Положення про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Миронівському інституті пшениці імені В.М. Ремесла НААН України

 Publishing Кодекс академічної доброчесності Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України
Publishing

Положення про виявлення і запобігання плагіату в Миронівському інституті пшениці імені В.М. Ремесла НААН України

Publishing

Положення про попередження та протидію сексуальним домаганням і дискримінації в Миронівському інституті пшениці імені В.М. Ремесла НААН України

Publishing

Положення про інформаційний супровід веб-русурсів Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України

Publishing

Положення про порядок визначення результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті, при підготовці здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Миронівському інституті пшениці імені В.М. Ремесла

Publishing

Положення про порядок та умови вибору аспірантами вибіркових дисциплін в Миронівському інституті пшениці НААН України

 Publishing

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в аспірантурі  Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України

 Publishing

Положення про апеляцію на результати контролю знань здобувачів ступеня доктора філософії в Миронівському інституті пшениці імені В.М. Ремесла НААН України

 Publishing

Положення про визнання результатів навчання для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Миронівському інституті пшениці імені В. М. Ремесла НААН Україниpdf

Publishing

Положення про індивідуальний навчальний план роботи здобувача вищої освіти степеня доктора філософії в Миронівському інституті пшениці імені В.М. Ремесла  НААН України

 Publishing

Положення про силабус навчальної дисципліни при підготовці здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Миронівському інституті пшениці імені В.М. Ремесла НААН України

 Publishing

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в Миронівському інституті пшениці імені В.М. Ремесла НААН України

 Publishing

Положення про заходи щодо запобігання корупції в Миронівському інституті пшениці імені В.М. Ремесла НААН України

 Publishing

Регламент формування, затвердження, перегляду і закриття освітньо-наукової програми зі спеціальності 201«Агрономія» та планування навчального плану в аспірантурі Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України

Publishing

Положення про Вчену раду Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук

 Publishing

Положення про матеріальне стимулювання працівників Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН

Publishing

Положення про комплексний іспит зі спеціальності 201-Агрономія в аспірантурі Миронівського інституті пшениці імені В.М. Ремесла НААН України

Publishing

Положення про навчально-методичний комплекс навчальних дисциплін, за яким здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PHD) в Миронівському інституті пшениці ім. В.М. Ремесла НААН України за спеціальністю 201 Агрономія

Publishing

Коннцепція розвитку  Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України на 2021-2025 рр.

Publishing

Положення про організацію освітнього процесу підготовки здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) в Миронівському інституті пшениці імені В.М. Ремесла НААН України

Publishing

Положення про освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії в Миронівському інституті пшениці імені В.М. Ремесла НААН України

Publishing

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Миронівському інституті пшениці імені В.М. Ремесла НААН України

Publishing

Положення про порядок організації інклюзивного навчання в аспірантурі Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України

Publishing

Положення про Раду молодих вчених Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України

Publishing

Положення про педагогічну практику аспірантів

Publishing

Програма проходження педагогічної практики аспірантами

Publishing

Положення про приймальну комісію Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук  України