Національної академії аграрних наук України

Наукову установу створено з метою проведення фундаментальних і прикладних досліджень для розробки та розв’язання проблем селекції, генетики, біотехнології, захисту рослин, фізіології і біохімії рослин, насінництва сільськогосподарських культур, якості рослинницької продукції, розробки технологій вирощування зернових культур, розробки науково-методологічних засад інноваційного розвитку аграрної науки.
Основними напрямами і видами наукової і господарської діяльності Наукової установи є:

  • створення високопродуктивних, з груповою стійкістю проти хвороб та шкідників, з підвищеною стійкістю до екстремальних умов навколишнього середовища та високою якістю зерна сортів озимої та ярої пшениці, озимого та ярого ячменю, озимого та ярого тритикале, озимого жита, вівса, конюшини лучної, цибулі, огірків та інших сільськогосподарських культур;
  • фундаментальні дослідження генетичних, фізіологічних і біохімічних основ продуктивності, імунітету, стійкості до екстремальних умов навколишнього середовища, мінерального живлення, родючості ґрунту та проблем підвищення якості зерна;
  • розробка фундаментальних, методичних і прикладних аспектів біотехнології селекційного процесу на основі методів клітинної селекції, хромосомної інженерії, молекулярних маркерів та андрогенезу;
  • розробка моделей і вдосконалення технологій селекційного процесу та рослинництва;
  • розробка і вдосконалення насінницьких технологій, схем первинного та елітного насінництва;
  • розробка і вдосконалення технологій виробництва товарної продукції зернових, технічних та кормових культур, що забезпечать охорону навколишнього  середовища, ресурсозбереження, високу якість продукції та здоров’я людей;
  • розробка науково-методологічних засад створення, трансферу інноваційної продукції та удосконалення маркетингової діяльності в бюджетних установах аграрної сфери;
  • виробництво та реалізація високоякісного насіння сільськогосподарських культур;
  • реалізація наукової та науково-методичної літератури;
  • надання науково-методичної та консультаційної допомоги  виробникам продукції рослинництва на комерційній основі.

Колектив Миронівського інституту пшениці імені В.М.Ремесла та Носівської селекційно-дослідної станції виконує науково-дослідні роботи, що входять у 7 програм наукових досліджень, за такими напрямами: 08 «Генетичні та фізіолого-біохімічні засади керування продуктивними процесами рослин»; 09 «Генетичні ресурси рослин» Підпрограма 1; 11 «Зернові культури». Підпрограма 1; 14 «Кормові ресурси»; 15 «Захист рослин та фітосанітарна безпека»  Підпрограма 1; 17 «Овочеві і баштанні культури»; 23 «Сільськогосподарська біотехнологія 2011–2015 рр.» Підпрограма 1.
Минулого року Миронівським інститутом пшениці імені В.М. Ремесла та Носівською дослідною станцією за результатами селекційних досліджень було завершено створення 4 сортів ярого ячменю (зокрема, голозерного ячменю Дмитро), 1 сорту ярої м’якої пшениці (Злата), сорту ярої твердої пшениці МІП Райдужна, а також 5 ліній озимої пшениці, 3 – озимого ячменю та 1 – озимого тритикале для передачі на Державне сортовипробування.
Створено перспективний селекційний матеріал жита озимого з поєднанням короткостебловості, крупності зерна та стійкості проти хвороб і вівса продовольчого використання з поєднанням високої продуктивності та якості зерна. виділено джерела цінних господарських ознак цибулі ріпчастої, створено гібридний матеріал огірка, високогетерозисний сортозразок люцерни синьогібридної з високими параметрами господарсько-цінних ознак, перспективний вихідний селекційний матеріал конюшини лучної з цінними господарсько-біологічними ознаками.
У результаті всебічного вивчення колекційних розсадників створено паспортні бази даних пшениці озимої та ярої, ячменю озимого та ярого, що включають зразки з цінними біологічними та господарськими ознаками.
Шляхом віддаленої гібридизації отримано інтрогресивні лінії озимої м’якої пшениці, що характеризуються підвищеною стійкістю проти ряду хвороб для використання в селекції на імунітет.
Визначено генетичний контроль яровизаційної потреби та її зв’язок з морозостійкістю для сортів і ліній озимої пшениці. 
Удосконалено спосіб добору морозостійкого селекційного матеріалу пшениці м’якої озимої та створено морозостійкі лінії пшениці озимої для використання в селекції сортів, адаптованих до виживання в умовах нестійкого клімату з різкими коливаннями температур у зимовий період.
З використанням штучного інфекційного та провокаційного фону збудників хвороб було відібрано нові сортозразки пшениці озимої зі стійкістю проти хвороб і шкідників та їх комплексу для використання у селекційній роботі та практичному застосуванні в зональних інтегрованих системах захисту, що економічно вигідно і екологічно безпечно для довкілля.
У результаті вивчення впливу елементів живлення і препаратів різної дії за обробки насіння та посівів озимої і ярої пшениці на посівні якості та урожайні властивості розроблено елементи насінницької технології, що забезпечують отримання прибутку 1356 до 9814 грн./га та підвищення рентабельності насіння еліти від  47 до 99 %.
В експериментальних умовах досліджено тривалість періоду післязбирального дозрівання для ряду сортів озимої і ярої пшениці. Ці результати будуть використані для розробки рекомендацій щодо оптимізації процесу збирання насінницьких посівів зернових залежно від погодних умов та сортового складу.
Досліджено врожайність та економічну ефективність вирощування 4 нових сортів та 8 перспективних ліній пшениці м’якої озимої за 4 строків сівби після попередників сидеральний пар (гірчиця), озимий ріпак, горох, кукурудза/силос.