knigi

За звітній період робота науково - технічної бібліотеки Миронівського інституту пшениці імені В.М.Ремесла була направлена на задоволення інформаційних потреб користувачів. Основні напрями роботи обслуговування якісне та оперативне задоволення запитів користувачів на наукову та допоміжну літературу, довідково- інформаційне обслуговування, збереження фонду бібліотеки, робота з боржниками, співпраця з іншими бібліотеками.

У науковій бібліотеці створені зручні умови для роботи з літературою, щоб забезпечувати запити науковців, спеціалістів та інших категорій користувачів.

Фонд науково - технічної бібліотеки МІП постійно поповнюється книгами та періодичними виданнями сільськогосподарської тематики. У 2017р. до фонду бібліотеки надійшло 7 примірників книг одержані в дарунок.

Бібліотечний фонд налічує 40870 примірників: з них книг 25477 примірників, журналів 15280 і 113 брошур.

Фонд комплектується за рахунок книг одержаних по угоді про безкоштовний книгообмін та в дарунок. Ведеться безкоштовний книгообмін науковими виданнями,підписані угоди з бібліотеками наукових установ України. Це дає можливість одержувати необхідну інформацію про наукові дослідження і досягнення науково-технічних центрів України.

Бібліотека підтримує зв’язки з ННСГБ, яка є науково-методичним центром, між нашими бібліотеками здійснюється науково – інформаційний обмін звітуємо про роботу бібліотеки, надсилаємо примірники наукових видань і брошури методичних рекомендацій, які видаються в МІП.

Література, яка надходить до бібліотеки проходить бібліографічну обробку. Регулярно переглядаються нові надходження та періодичні видання, з метою виявлених статей співробітників нашого інституту та статей за тематикою інституту. Вся інформація відображається на картках, які розставляються в алфавітний та систематичний каталоги і картотеки.

З метою популяризації видань наукова бібліотека приймала активну участь у різноманітних сільськогосподарських виставках, нарадах, зокрема:

Міжнародна агропромислова виставка «Агро-2017», Дні поля , День хліба 2017 II Міжнародна спеціалізована виставка хлібопекарської промисловості 12-14 вересня 2017 року.

Ведеться популяризація одержаної літератури на виставках переглядах та тематичних виставках.

В читальному залі бібліотеки організовані постійно діючі виставки:

       Наукові праці Миронівського

     інституту пшениці імені В.М.Ремесла;

       нові книги, нові журнали;

       по сторінках газет і журналів;

Оформлені також нові виставки:

-         Виставка до дня науки « Наука- виробництву»

-         Виставка до дня працівників сільського господарства

-          «Трударі – пшеничної ниви»

 

 

З початку 2000-х років Миронівським інститутом видано 7 монографій, ще в п’яти миронівські вчені були співавторами.

  1. Морфология, биология, хозяйственная ценность пшеницы / В. В. Шелепов, В. М. Маласай, ... В. С. Кочмарский [и др.]. – Мироновка : Мирон. друк., 2004. – 525 с.
  2. Селекція, насінництво і технології вирощування зернових колосових культур у Лісостепу України / За ред. В. Т. Колючого, В. А. Власенка, Г. Ю. Борсука. – К. : Аграр. наука, 2007. – 800 с.
  3. Селекція, насінництво та сортознавство пшениці / В. В. Шелепов, М. П. Чебаков, М. М. Гаврилюк [та ін.]. – Миронівка : Мирон. друк., 2007. – 405 с.
  4. Пшеница: история, морфология, биология, селекция / В. В. Шелепов, Н. П. Чебаков, В. А. Вергунов, В. С. Кочмарский; под ред. проф. В. В. Шелепова, канд. с.-г. наук Н. П. Чебакова. – Мироновка : Мирон. друк., 2009. – 580 с.
  5. Кавунець В.П. Насінництво пшениці озимої / В.П. Кавунець, В.С. Кочмарський; за ред. канд. с.-г. наук В.П.Кавунця. – Миронівка, 2011. – 319 с.
  6. Селекційна еволюція миронівських пшениць / В.А. Власенко В.С. Кочмарський, В.Т. Колючий, Л.А. Коломієць, С.О. Хоменко, В.Й. Солона. – Миронівка, 2012. – 325 с.
  7. Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України / За ред. канд. с.-г. наук В.С. Кочмарського. – Миронівка, 2012. – 815 с.

Миронівський інститут щороку видає Науково-технічний бюлетень Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН (УААН), збірник за матеріалами наукових конференцій молодих учених, що проводяться на базі Миронівського інституту пшениці, каталоги сортів миронівської селекції, методичні рекомендації, а також різну рекламну продукцію. У наукових журналах щороку публікується близько 100 наукових статей миронівських науковців. Миронівський інститут пшениці випускає власну газету «Селекціонер».