knigi 

З початку 2000-х років Миронівським інститутом видано 7 монографій, ще в п’яти миронівські вчені були співавторами.

  1. Морфология, биология, хозяйственная ценность пшеницы / В. В. Шелепов, В. М. Маласай, ... В. С. Кочмарский [и др.]. – Мироновка : Мирон. друк., 2004. – 525 с.
  2. Селекція, насінництво і технології вирощування зернових колосових культур у Лісостепу України / За ред. В. Т. Колючого, В. А. Власенка, Г. Ю. Борсука. – К. : Аграр. наука, 2007. – 800 с.
  3. Селекція, насінництво та сортознавство пшениці / В. В. Шелепов, М. П. Чебаков, М. М. Гаврилюк [та ін.]. – Миронівка : Мирон. друк., 2007. – 405 с.
  4. Пшеница: история, морфология, биология, селекция / В. В. Шелепов, Н. П. Чебаков, В. А. Вергунов, В. С. Кочмарский; под ред. проф. В. В. Шелепова, канд. с.-г. наук Н. П. Чебакова. – Мироновка : Мирон. друк., 2009. – 580 с.
  5. Кавунець В.П. Насінництво пшениці озимої / В.П. Кавунець, В.С. Кочмарський; за ред. канд. с.-г. наук В.П.Кавунця. – Миронівка, 2011. – 319 с.
  6. Селекційна еволюція миронівських пшениць / В.А. Власенко В.С. Кочмарський, В.Т. Колючий, Л.А. Коломієць, С.О. Хоменко, В.Й. Солона. – Миронівка, 2012. – 325 с.
  7. Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України / За ред. канд. с.-г. наук В.С. Кочмарського. – Миронівка, 2012. – 815 с.

Миронівський інститут щороку видає Науково-технічний бюлетень Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН (УААН), збірник за матеріалами наукових конференцій молодих учених, що проводяться на базі Миронівського інституту пшениці, каталоги сортів миронівської селекції, методичні рекомендації, а також різну рекламну продукцію. У наукових журналах щороку публікується близько 100 наукових статей миронівських науковців. Миронівський інститут пшениці випускає власну газету «Селекціонер».